Ko je odgovoran za nepropisnu gradnju u Novom Sadu?

06 Apr 2015

Većina novijih zgrada građena suprotno pravilniku

Novosadski arhitekta Stevan Rodi? ocenio je danas da odgovornost za kršenje propisa prilikom gradnje pripada Javnom preduze?u Urbanizam.

Rodi? je u izjavi za RTV rekao da nije ?uo da je do sada neko odgovarao za nepropisnu gradnju.

“Naša praksa pokazuje da se to poslednjih godina slabo poštuje, za šta su primer delovi Grbavice, naselja koja ni?u u jednoj gustoj urbanoj strukturi, za razliku od Limana koji je planiran davnih 50-ih i 60-ih godina, kada se struka mnogo više poštovala”, kazao je arhitekta iz Novog Sada.

Kako je prenela RTV, manjak parking mesta godinama predstavlja problem Novosa?anima, naro?ito stanovnicima naselja u kojima su zgrade novijeg datuma. Posledice nepropisne gradnje, sa nedovoljno obezbe?enog prostora za parkiranje, snose jedino stanari tih zgrada.

Ve?ina novijih zgrada u naseljima kao što su Nova Detelinara i Grbavica, dodaje se, gra?ena je suprotno pravilniku koji je utvr?en na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji. Njime je propisano da vlasnici stambenih objekata, svih vrsta, moraju obezbediti prostor za parkiranje vozila na sopstvenoj gra?evinskoj parceli, izvan površine javnog puta i to – jedno parking ili garažno mesto na jedan stan.

RTV je prenela i da od nadležnih iz novosadskog Zavoda za urbanizam za sada nisu uspeli da saznaju da li je odgovornost zaista njihova i zbog ?ega je dozvoljeno da za kršenje zakona i propisa u gradnji posledice snose jedino stanari tih zgrada.

(RTV)

Podelite ovu stranicu!