Ko će biti prvi čovek Skupštine Vojvodine?

01 Jul 2008

Nakon što je lider Saveza vojvo?anskih Ma?ara Ištvan Pastor poru?io je da je za Ma?arsku koaliciju nesporno da ?e u no…

Šandor EgerešiNakon što je lider Saveza vojvo?anskih Ma?ara Ištvan Pastor poru?io je da je za Ma?arsku koaliciju nesporno da ?e u novom pokrajinskom sazivu imati svog ?oveka na mestu predsednika Skupštine Vojvodine, o?ekuje se sednica Predsedništva te stranke na kojoj bi bila doneta odluka o kandidatu.
Nezvani?no se saznaje da bi to mogao da bude funkcioner SVM-a Šandor Egereši, dosadašnji potpredsednik vojvo?anskog parlamenta.
Egereši je, kako saznajemo, mogu?i kandidat za koga postoji saglasnost u okviru liste “Za evropsku Vojvodinu”. Ta lista ?e s druge strane Banovinskog prolaza, na ?elu Izvršnog ve?a Vojvodine, imati svog kandidata, najverovatnije aktuelnog predsednika vojvo?anske vlade i potpredsednika DS-a Bojana Pajti?a.
O?ekuje se da ?e zvani?ni razgovori predstavnika liste ZEV-a o sastavu pokrajinske vlade po?eti tek slede?e nedelje, ako do tada bude izabrana nova republi?ka vlada, u vezi s ?ijom podrškom su se ju?e pojavili novi momenti, na koje je tokom sednice Skupštine Srbije ukazivao poslanik SVM-a Balint Pastor.
U Vojvodini bi, ako tako bude i kona?no utvr?eno, Ma?arska koalicija nastavila da vodi tri sekretarijata za koje je SVM i do sada imao nadležnost, dok je ?etvrti koji sada vodi (zaštita životne sredine) izgleda još na pregovara?kom stolu.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!