Knjiga o Sarajevu iz ugla dece

08 Feb 2013

Knjiga sećanja na detinjstvo u okupiranom Sarajevu, najdužoj ratnoj opsadi jednog grada u moderno doba. Autor se zove Jasminko Halilović, a naslov je „Djetinjstvo u ratu”

“Zima ’93. Tišina, mrak i hladno?a. Napolju bijeli nanosi bez tragova auta ili ljudi”, se?a se Samra (godište 1983) svog detinjstva u ratu, u okupiranom Sarajevu, najdužoj ratnoj opsadi jednog grada u moderno doba.

Ovaj mladi? jedan je od mnogih koji je svoje se?anje na detinjstvo provedeno u Sarajevu tokom opsade od 1992. do 1995. uputio autoru knjige “Djetinjstvo u ratu” Jasminku Halilovi?u. Neki su ostali, ali veliki broj njih nakon rata u bivšoj SFRJ sada žive u raznim delovima sveta. Ono što su kao deca videli i doživeli svakodnevno ih i danas vra?a njihovom gradu, ose?aju nemo?i i nepravde, tuge i otete slobode.

Dugo o?ekivana knjiga “Djetinjstvo u ratu” objavljena je po?etkom godine, kao rezultat dvoipogodišnjeg rada na istoimenom projektu. Ova akcija pažnju je privukla jedinstvenim konceptom: istražiti i predstaviti iskustvo sarajevske dece mozaikom kratkih se?anja. U junu 2010. autor projekta uputio je putem web-stranice www.djetinjstvouratu.com otvoreni poziv ljudima koji su deo odrastanja proveli od 1992. do 1995. u Sarajevu da se jave i daju kratak odgovor (do 160 znakova) na pitanje “Šta je za tebe djetinjstvo u ratu?”.

“?ekanje da se dedo vrati sa tržnice, ali još uvijek ga nema”, Zlata 1984.

knjiga o sarajevuIdeja se brzo širila preko društvenih mreža, a uskoro je dobila i snažnu podršku lokalnih, ali i regionalnih medija. Za samo tri meseca u projekat se uklju?ilo više od 1.500 ljudi iz 38 država sveta. Na kraju je mesto u knjizi našlo 1.030 kratkih se?anja i postignut je kona?ni cilj – ilustrovana knjiga na 328 stranica donosi pri?u generacija odraslih u ratu.

“Samo jedan tanjir sa ribom iz konzerve, a šest viljuški – naša novogodišnja trpeza. Jednog od nas šest više nema.”, Danijela 1978.

Stotine njih aktivno je do samog kraja u?estvovalo u razvoju knjige. Zahvaljuju?i tome, tre?e poglavlje posve?eno je dužim zapisima i dokumentima poput dnevni?kih stranica, pisama, pri?a, fotografija, uspomena… koje su nesebi?no pristali da objave na uvid svetu.

Knjiga “Djetinjstvo u ratu” bi?e prevedena na engleski, nema?ki, poljski i španski jezik, kao univerzalno svedo?anstvo stradanja tokom ratova devedesetih na Balkanu. Udruženje “Urban”, koje je sprovelo projekat i izdalo knjigu, u planu ima i izložbu, pozorišnu predstavu i produkciju filma koji ?e biti bazirani na knjizi. Knjiga se može naru?iti preko sajta www.djetinjstvouratu.com.

Autor knjige Jasminko Halilovi? ro?en je u Sarajevu 1988. godine. U?estvovao je u pisanju knjiga “Sarajevska furka” i “Sarajevo – moj grad, mjesto susreta”. Knjigu “Djetinjstvo u ratu” posvetio je ratnoj drugarici Mireli Plo?i? ubijenoj 1994. godine.

Djetinjstvo u ratu from Djetinjstvo u ratu on Vimeo.

Tokom opsade Sarajeva ubijeno je više od 11.500 civila i smrt je za generacije ?ije poruke se nalaze u knjizi bio sastavni deo svakodnevice. Me?utim, kako sam autor kaže, “ovo nije projekat koji govori o smrti, ve? o iskustvu preživelih”.

“Djetinjstvo je djetinjstvo, pa ?ak i u ratu… umjesto salveta, omota od ?okolade, ja sam sakupljala gelere od granata”, Sanja 1986.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!