Knjiga o ranim radovima Marine Abramović

22 Nov 2012

"Njena poruka je da u svemu što radite morate ići do kraja. Opasnosti po život i po zdravlje su tu uračunate. To je Marina Abramović"

Knjiga “Marina Abramovi? – Rani radovi – beogradski period” predstavljena je u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu.

Re? je o prvoj i do sada jedinoj objavljenoj studiji o ranim radovima Marine Abramovi?, u periodu od 1971. do 1976. godine, kazala je Vesna Latinovi? iz novosadske Galerije Bel art. Ona je najavila da je u pripremi i izdanje ove knjige na engleskom jeziku.

Autorka knjige Olivera Jankovi? kazala je na promociji da je odabrala baš taj period jer je on klju?an za dalji rad Marine Abramovi?, pošto se 1971. godine po?ela baviti slikarstvom, a 1976. godine se odselila iz Jugoslavije. “U tom periodu ona po?inje uklju?ivati nove medije, istražuje mentalne i fizi?ke limite i uklju?uje gledaoce kao aktivne subjekte u svoje performanse”, kazala je Jankovi?eva. Prema njenim re?ima, Marina Abramovi? danas predstavlja veoma zna?ajnu pojavu u svetskoj umetnosti.

Istori?ar umetnosti Jerko Denegri rekao je da Abramovi?eva ima veoma raznolik i veoma kontroverzan umetni?ki opus i ocenio da je rani period njenog umetni?kog stvaralaštva bio klju?an za dalji razvoj umetnice. “Ona danas pripada svetskom umetni?kom mejnstrimu, ali ona nije produkt mejnstrima. Za mnoge ljude je bila veoma diskutabilna ta fenomenologija njene umetnosti u sedamdesetim godinama prošlog veka”, kazao je Denegri. Prema njegovim re?ima, suština umetnosti i ega Marine Abramovi? je da sve što se radi – mora raditi do kraja. “Njena poruka je da u svemu što radite morate i?i do kraja. Opasnosti po život i po zdravlje su tu ura?unate. To je Marina Abramovi?”, poru?io je Denegri.

Istori?ar umetnosti Slavko Timotijevi? ocenio je da se knjiga o Marini Abramovi? može posmatrati i kao platforma za ?itanje savremene umetnosti i umetnosti sedamdesetih godina prošlog veka.

Knjigu je izdala Galerija Bel art u saradnji sa Muzejom savremene umetnosti Vojvodine, a uz pomo? Pokrajinskog sekretarijata za kulturu.

Marina Abramovi? je ro?ena 1946. godine u Beogradu i danas je poznata umetnica performansa. Slikarstvo je zamenila bodi artom, koji je obeležen pokretom, mimikom, gestom, bolom, odnosno insistiranjem na jeziku tela performera. Dobitnica je Zlatnog lava na Venecijalnom bijenalu 1997. godine. Danas živi u Njujorku.

(Autonomija)

 

Podelite ovu stranicu!