Knjiga o jevrejskoj baštini u Novom Sadu

21 Nov 2012

Među tim građevinama nalaze se sinagoga, zgrada opštine, zdanje bivše jevrejske osnovne škole, zgrada štedionice, Menratova palata, jevrejski Kulturni dom...

Knjiga “Novi Sad, pogled na jevrejsku kulturnu baštinu”, koja je nastala s ciljem da se gra?ani glavnog grada Vojvodine i posetioci upoznaju sa pojedinim lokalitetima, predstavljena je danas u Novom Sadu.

Me?u tim gra?evinama nalaze se sinagoga, zgrada opštine, zdanje bivše jevrejske osnovne škole, zgrada štedionice, Menratova palata, jevrejski Kulturni dom, Dom za stare i siro?ad, Dom “Kora hleba”.

Iz publikacije se može saznati ko je bio projektant, a ko vlasnik, odnosno koja je bila prvobitna namena odre?ene zgrade za koju se vezuje neko istaknuto ime ili sadržaj iz prošlosti, koje na izvestan nacin osvetljava život i aktivnosti Jevreja u Novom Sadu.

Knjigu je priredila Edita Jankov, a štampanje su pomogli Turisti?ka organizacija Grada Novog Sada i Pokrajinski Sekretarijat za privredu.

(Autonomija)

 

Podelite ovu stranicu!