- Autonomija - http://www.autonomija.info -

Kliping: Apsolutna dominacija Vučića na televiziji

Aleksandar Vu?i? je, u sklopu predizbornih aktivnosti, dobio ?ak 51,15 odsto ukupnog vremena (10.570 sekundi) na informativnim emisijama televizija, dok je ubedljivo najmanje prostora dato kandidatu Luki Maksimovi?u, alijas Ljubiši Preleta?evi?u Belom, pokazuje analiza agencije za pra?enje i analizu medija Kliping.

Taj procenat kod Vu?i?a raste ?ak na 67 odsto ukoliko se ura?unaju i medijska pojavljivanja u kontekstu premijerske funkcije, koja je gledaocima tokom kampanje teško odvojiva od uloge predsedni?kog kandidata, pokazuje analiza Klipinga o zastupljenosti predsedni?kih kandidata u centralnim informativnim emisijama elektronskih medija za period od 20. do 26. marta, prenosi Danas.

Analizom su obuhva?ene centralne informativne emisije na kanalima RTS1, Pink, B92, Prva, Happy, RTV1 i N1, a pored promotivnih aktivnosti u kampanji, analizirane su i negativne objave, kao i pojavljivanje kandidata u kontekstu javnih funkcija koje obavljaju.

Analiza glavnih informativnih emisija evidentno ukazuje na medijsku dominaciju Aleksandra Vu?i?a, koji kao kandidat i premijer na svim TV stanicama, izuzev na TV N1, zauzima više od 50 odsto ukupnog prostora.

Taj procenat je najizraženiji na TV Pink, gde je Vu?i? kao kandidat imao ?ak 87,09 odsto, odnosno 90,69 odsto ukoliko se ura?unaju i pojavljivanja u premijerskoj funkciji.

Na drugoj poziciji, sa blagom prednoš?u u odnosu na ostale opozicione kandidate nalazi se Vuk Jeremi? sa 7,75 odsto (1.602 sekunde), što je posledica medijske propra?enosti reakcije Nataše Jeremi? na optužbe iz SNS.

Ve?ina ostalih opozicionih kandidata je ujedna?ena i njihova zastupljenost se kre?e izme?u ?etiri i šest odsto, istakao je za Danas Ilija Vu?evi? iz agencije Kliping.

Mediji su ubedljivo najmanje prostora dali kandidatu Luki Maksimovi?u, alijas Ljubiši Preleta?evi?u Belom, koji je dobio svega 308 sekundi, odnosno 1,49 odsto ukupnog vremena u glavnim informativnim emisijama, dodaje Vu?evi?.

Osim TV Pink, Aleksandru Vu?i?u su znatno ve?u minutažu u odnosu na ostale kandidate dale i Prva (50,59 odsto), Happy (39,53) i B92 (37,91 odsto).

Sa druge strane, najobjektivnije je o predizbornim aktivnostima izveštavao RTS 1, gde je Aleksandar Vu?i? imao blagu prednost u odnosu na druge kandidate, ali su i aktivnosti preostalih kandidata bile pra?ene svakodnevno i u relativno uporedivom omeru, navodi se u analizi agencije Kliping.

Kada su umereno i izrazito negativne medijske objave u pitanju, istakle su se Pink, koja je u znatnoj meri i veoma kriti?ki izveštavala o kandidatu Vuku Jeremi?u, dok je N1 u umereno negativnom tonu komentarisala kampanju Aleksandra Vu?i?a.

Ta dva kandidata su i zabeležila najve?e trajanje negativnih priloga na svih sedam pra?enih TV stanica, pa je tako o Vuku Jeremi?u emitovano 805 negativnih sekundi, o Vu?i?u 613, dok se na tre?em mestu nalazi Saša Jankovi? sa 117 sekundi trajanja kriti?kih objava, zaklju?uje se u analizi Klipinga.

(FoNet, Danas)

Podelite ovu stranicu!