Klinički centar Vojvodine nema dovoljno anesteziologa za bezbolan porođaj

18 Jan 2016

Betanija ima ukupno 10 anesteziologa, a postupak primene epiduralne anestezije podrazumeva višesatni monitoring porodilje

Klini?ki centar Vojvodine saopštio je danas da je “prakti?no nemogu?e” omogu?iti svim porodiljama primenu epiduralne anestezije, jer i ta bolnica ima manjak anesteziologa, kao što je slu?aj i u celoj Srbiji.

“Uz sve mogu?e napore zaposlenih, a imaju?i u vidu podatak da se dnevno porodi izme?u 20 i 30 porodilja, uz redovan i hitni operativni program, kao i ?injenicu da je ansteziologija u našoj zemlji deficitarna specijalizacija i da imamo manjak anesteziologa, prakti?no je nemogu?e omogu?iti svim porodiljama primenu ove vrste analgezije”, navodi se u saopštenju za javnost.

Dodaje se da Klini?ki centar podržava predlog Ministarstva zdravlja za bezbolnim poro?ajem za sve trudnice, jer je to savremena metoda kojoj medicina stremi, ali se dodaje da ?e se epiduralna analgezija primenjivati i dalje besplatno za sve porodilje gde postoji medicinska indikacija, kao i prema željama porodilje, a u skladu sa trenutnim kadrovskim mogu?nostima.

“Molimo pacijetkinje za razumevanje novonastale situacije”, piše u saopštenju.

Objašnjava se da se na Klinici za ginekologiju i akušerstvo besplatna epiduralna analgezija do sada primenjivala za tri do ?etiri odsto porodilja prema akušerskim indikacijama.

Za ostale porodilje koje su izrazile su želju za bezbolnim poro?ajem, epiduralna analgezija izvo?ena je uz angažovanje anesteziologa iz drugih klinika Klini?kog centra Vojvodine, u dopunskom radu, kao vanstandardna usluga, objašnjava se u saopštenju.

Dodaje se da je u toku 2015. godine obavljeno 6.500 poro?aja i više od 1.500 razli?itih ginekoloških operacija i navodi da Klinika za ginekologiju i akušerstvo ima ukupno 10 anesteziologa, a postupak primene epiduralne anestezije podrazumeva višesatni monitoring porodilje.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!