Kiše dovele do propadanja useva

13 Jun 2010

"Tamo gde su biljke ležale pod vodom, ne isplati se da kombajn i ulazi u njivu", rekao je Srbislav Denčić iz Odeljenja za pšenicu. Denčić je dodao da, pored prevelikih padavina, problem za pšenicu predstavljaju i bolesti - lisna rđa i fuzarijum - koje su napale one useve nad kojima nisu na odgovarajući način sprovedene agrotehničke mere.

Nedavne obilne padavine dovele su do višednevnog zadržavanja vode na njivama i prouzrokovale propadanje svih useva na hiljadama hektara a naro?ito u delovima Banata, rekli su agenciji Beta stru?njaci Instituta za ratarstvo iz Novog Sada. Oni su objasnili da preterana koli?ina vode koja se u zoni korenovog sistema zadrži više dana dovodi do smanjenja koncentracije kiseonika i do propadanja biljaka.
“Tamo gde su biljke ležale pod vodom, ne isplati se da kombajn i ulazi u njivu”, rekao je Srbislav Den?i? iz Odeljenja za pšenicu. Den?i? je dodao da, pored prevelikih padavina, problem za pšenicu predstavljaju i bolesti – lisna r?a i fuzarijum – koje su napale one useve nad kojima nisu na odgovaraju?i na?in sprovedene agrotehni?ke mere. Te bolesti, dodao je, drasti?no smanjuju prinos pšenice. On je ocenio da je re? o “eksploziji” bolesti i oštro kritikovao sve one koji pšenicu seju po principu “šta bude-neka bude”, odnosno ne vode dovoljno ra?una o njivama pod pšenicom. Den?i? je naveo da u Ba?koj ima odli?nih useva pšenice i da ?e na poljima na kojima su primenjene agrotehni?ke mere prinos pšenice biti i ve?i od sedam i po tona po hektaru, ali da ?e to umnogome zavisiti od toga kakvo ?e vreme biti u narednih 20 dana.
Vladimir Mikli? iz Odeljenja za suncokret rekao je da je i suncokert propao na onim njivama na kojima su se formirale takozvane vodoleže, odnosno površine na kojima se voda zadržala više dana. On je rekao da je teško proceniti koliko ?e to uticati na prinos suncokreta, ali je ocenio da pad ne?e biti dramati?an, iako je sasvim izvesno da godina ne?e biti rekordna. Prema njegovim re?ima, ukoliko u narednom periodu vreme bude suvo i toplo, prinos suncokreta može da bude i iznad proseka, što ?e posebno zavisiti od situacije u avgustu, kada nastupa period nalivanja biljke. Mikli? je dodao da su trenutne visoke temperature veoma intenzivirale rast i razoj biljaka tamo gde nema vodoleži.
Branka Lazi? sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu apelovala je ranije na agrarne stru?njake da poljoprivrednicima daju savete kako da se izbore sa obilnim kišama i sa sejanjem pojedinih povrtarskih kultura, kako bi smanjili sadašnju štetu na tim usevima. Lazi?eva je kazala da poljoprivredni proizvo?a?i sada treba da “prionu” i da naprave setveni plan za period koji dolazi. “Paradajz, paprika, krastavac, boranija, blitva.., veliki broj kultura može sada da se zaseje i da bude spreman za prodaju krajem septembra i u oktobru”, navela je Branka Lazi?. Prema njenim re?ima, proizvo?a?i povr?a ni ina?e ne mogu da o?ekuju profit ako se tokom godine orijentišu samo na jednu povrtarsku kulturu, ve? moraju da se orijentišu na dve ili tri da bi ostvarili zaradu.
(Beta)

Podelite ovu stranicu!