Kineski lider od komunista traži da ograniče beneficije

26 Jun 2013

Si Đinping zatražio je od visokih zvaničnika da svoj rad usaglase s razvojem Kine i sveta, kao i da pravilno rukovode pitanjima od značaja za partiju i državu

Na danas završenom trodnevnom sastanku Politbiroa kineskih komunista, generalni sekretar Si ?inping zatražio je od visokih zvani?nika da svoj rad usaglase s razvojem Kine i sveta, kao i da pravilno rukovode pitanjima od zna?aja za partiju i državu.

Na sastanku je naglašeno da ?e Komunisti?ka partija spre?iti zvani?nike da uživaju preterane koristi od svojih položaja i da ?e njihove beneficije biti standardizovane.

Zatraženo je i sprovo?enje plana u osam ta?aka za borbu protiv korupcije i formalizma.

Kineski predsednik je rekao da ?lanovi politbiroa treba da razumeju glavne tokove razvoja sveta i da usredsrede svoje napore u pitanjema koja se ti?u dugoro?nog razvoja partije i države, kao i na ona koja su od temeljnog interesa za narod.

Ta pitanja s ti?u transformacije kineskog modela privrednog rasta, unapre?enja demokratije i vladavine prava, kao i promocije temeljnih vrednosti socijalizma.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!