Kina: Preživjeti s deset dolara mjesečno

27 Sep 2015

Zvanični podaci pokazuju da je sve manje siromašnih u Kini, ali mnogi stanovnici te zemlje ne osjećaju taj napredak

Jedan od milenijskih ciljeva UN-a je iskorjenjivanje siromaštva. Zvani?ni podaci pokazuju da je sve manje siromašnih u Kini. No, za gotovo 200 miliona ljudi, koji još žive sa oko jedan euro dnevno, promjene ?e možda kasno do?i.

Od svih država na svijetu, Kina je napravila najve?i pomak u borbi protiv siromaštva. Ali Wan Shaolan i njen muž nisu sigurni da li osje?aju taj napredak. Sa sela su doselili u grad prije tri godine. Nisu uspjeli.

“Bojimo se da trošimo novac. Ljudi nam daju granu, brašno i rižu. Nekad jedemo stari hljeb. Nema novca da kupim hranu. Ponekad od restorana dobijem hranu koja se ne pojede”, kaže Wan.

Gomila otpada ispred njihove ku?e svakodnevno ih podsje?a na propali posao sa sekundarnim sirovinama.

Penzija od 10 dolara

Svu ušte?evinu su potrošili da kupe staro željezo i metal, ali su bankrotirali zbog pada cijena na tržištu. Oboje primaju mjese?nu penziju u iznosu od 10 dolara.

Reporter Al Jazeere Adrian Brown posjetio je njihov dom u Pekingu.

“Ova prostorija nema više od 10 kvadratnih metara. U uglu se nalazi televizor koji, kako kažu, više ne gledaju, jer nastoje smanjiti utrošak elektri?ne energije. Ipak, i pored teških uvjeta u kojima žive, gospo?a Wan kaže da smatra kako sada živi puno bolje nego kada je odrastala na selu”, izvještava Brown.

“Živimo puno bolje nego kada sam bila mlada. Stotinu puta bolje. Ljudi su nekada umirali od gladi. Danas nemamo novca, ali nam ljudi pomažu u hrani”, pojašnjava Wan.

Tragedija u selu

U junu ove godine, predsjednik Xi Ji-Ping je obe?ao da ?e za pet godina iskorijeniti siromaštvo i u ruralnim i u urbanim sredinama, deset godina prije globalnog roka koji je utvrdio UN.

Obe?anje je dao nekoliko sedmica nakon što su u ovoj ku?i u jednom siromašnom selu prona?ena tijela ?etvero djece. Državni mediji kažu da su se djeca ubila nakon što su ih roditelji napustili.

Poput miliona drugih siromašnih roditelja, i oni su odselili u veliki grad u potrazi za poslom.

Ova tragedija je pokazala koliku ?e cijenu Kina morati platiti da postigne ovaj ambiciozni cilj, kaže zvani?nica Ujedinjenih naroda.

“Ukoliko osiguramo adekvatniju distribuciju dohotka i bolje izbalansiramo razvoj ruralnih i urbanih oblasti, siguran sam da u budu?nosti ova pojava ne?e biti toliko izražena”, izjavila je Gu Qing, predstavnica UNDP-a.

Wan Shaolan i njen muž nisu ?uli za samit u New Yorku na kojem ?e svjetski lideri razgovarati o tome kako iskorijeniti siromaštvo u cijelom svijetu… ali se nadaju da ?e u tome uspjeti.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!