KIKINDA: Neispunjena ključna obećanja

24 Dec 2012

Iako je bilo veoma ozbiljnih, čak i nasilnih pokušaja upodobljavanja, vlast predvođena DS-om opstala je u Kikindi.

Skoro dva meseca nakon lokalnih izbora održana je konstitutivna sednica novog saziva Skupštine opštine Kikinda, na kojoj su verifikovani mandati 39 odbornika i izabrani ?elni ljudi parlamenta. U kikindskom parlamentu verifikovani su mandati 12 odbornika sa liste Srpske napredne stranke, a odmah iza njih po brojnosti su odbornici Demokratske stranke (11) pa Lige socijaldemokrata Vojvodine (6), Socijalisti?ke partije Srbije (4), Demokratske stranke Srbije (2), Saveza vojvo?anskih Ma?ara (2), Jedinstvene Srbije (1) i Socijaldemokratske partije Srbije (1). Iako je bilo naznaka da ?e sporazum dosadašnje vladaju?e koalicije (DS, SPS, LSV, SVM), postignut nakon izbora, ostati mrtvo slovo na papiru zbog dogovora socijalista i naprednjaka u prestonici, izbor ?elnika skupštine to je opovrgnuo.

Na predlog 24 odbornika iz redova DS, SPS, LSV i SVM-a za predsednicu kikindskog parlamenta izabrana je ?ur?ina Jerinki?, odbornica LSV, a za potpredsednicu Gordana Bulatovi? iz DS-a, koja je u prethodne ?etiri godine bila pomo?nica predsednika opštine. ?ur?ina Jerinki? izrazila je nadu da ?e svi uvažavati instituciju Skupštine opštine i raditi timski za boljitak grada.

Opozicija: Ništa nije ura?eno

Milenko Jovanov, odbornik DSS-a, koja je u kikindskom parlamentu u opoziciji, nije, kao ni njegov strana?ki kolega Vladimir Pudar, glasao za novu predsednicu skupštine, a za govornicom je konstatovao da je o?igledno da ?e se nastaviti ista politika kao i u prethodne ?etiri godine, kada je na vlasti bila ista koalicija.

– O?igledno da su Kikin?ani mogli da dobiju druga?iju vlast i promene, ali je SPS odlu?io da produži mandat DS-u i u naredne ?etiri godine, što zna?i da ?e se i u narednom periodu nastaviti “politika skele”, koju je prethodna vlast vodila. Nažalost, opozicija je ranije tretirana od strane LSV-a kao remetila?ki faktor i to ra?a bojazan na koji na?in ?e skupština biti vo?ena. Mi smo radi da u?estvujemo u dogovorima i ne?emo remetiti ili opstruirati rad Skupštine jer je situaciju u gradu teška, ali ne o?ekujte da budemo klima?i glavama: K kritikova?emo sve što nije u korist gra?ana Kikinde – istakao je Jovanov.

Odbornik Srpske napredne stranke koja ?ini opoziciju u lokalnom parlamentu, Ladislav Tomi?, oštro je kritikovao izbor Gordane Bulatovi?. – Ne?u biti ni džentlmen, ni sentimentalan, jer je re? o politici. Gospo?a Bulatovi? ništa nije uradila u prethodne ?etiri godine. Svi znaju da u sferama obrazovanja i socijalne politike ima mnogo problema. Socijalni problemi ili nisu ili su vrlo loše rešavani u prethodnom periodu. Gordana Bulatovi? nije svojim li?nim angažovanjem doprinela rešavanju problema. Sada ona biva nagra?ena za svoj nerad – izjavio je Tomi?.

savo dobranic

Savo Dobrani?, predsednik opštine: Kikinda ?e biti opština koja ?e biti sinonim za bolji život

Za sekretarku Skupštine opštine i u novom sazivu izabrana je Dragica Stojanovi?-Žigi?. Nakon izbora za ?elne funkcije u parlamentu, data je polu?asovna pauza, a nakon toga sednica nije nastavljena jer nije bilo kvoruma. Naime, u sali se nisu pojavili odbornici vladaju?e ve?ine, što je izazvalo negodovanje opozicionih odbornika. Po najavama iz vladaju?e koalicije, sednica je trebalo da bude nastavljena u roku od dve nedelje, po izboru republi?ke i pokrajinske vlade, što se i desilo. Nastavak konstitutivne sednice usledio je 14. jula. Glasovima 24 odbornika za predsednika opštine izabran je Savo Dobrani? iz DS-a, za njegovog zamenika Miloš Latinovi? iz SPS-a, kao i pet ?lanova Opštinskog ve?a: Edita Divkovi?, Nenad Grbi? i Jovan Rodi? iz DS-a, Dragana Duki? iz LSV i Imre Kabok iz SVM-a. Time je potvr?eno da skupštinsku ve?inu ?ine DS, SPS, LSV, SVM, JS i SDPS, a da u opoziciji ostaju odbornici DSS-a i SNS-a.

Propali pokušaji “upodobljavanja”

azra-valentic-mirko-babic

Azra Valenti? i Mirko Babi?

SPS u lokalnom parlemantu trenutno ima tri odbornika, iako je koaliciona lista koju su predvodili (SPS-JS-SDPS) osvojila šest mesta u lokalnom parlamentu. ?im su okon?ani izbori, Azra Valenti? iz Socijaldemokratske partije Srbije se okrenula Demokratskoj stranci, a odbornik Jedinstvene Srbije Marinko Tomi?, objavio je da ?e samostalno delovati. Odbornica SPS-a Sla?ana Bjeli? na poslednjoj sednici podnela je ostavku.
Prvi korak DS-a u pridobijanju Jedinstvene Srbije napravljen je, kako se spekuliše u javnosti, kada je obznanjeno da ?e ova partija preuzeti odgovornost za funkcionisanje Sportskog centra “Jezero”, što se kasnije i dogodilo. Odbornica Valenti? je navodno zbrinuta i radi na poslovima marketinga u Kulturnom centru Kikinde. Mirko Babi? oz SDPS-a imenovan je za zamenika direktora u istoj ustanovi, dok je Dragan Strajni? iz iste stranke postavljen kao zamenik direktora Turisti?ke organizacije opštine Kikinda. Ova partija je na konferenciji za medije objavila kako prekida sve razgovore o “prepakivanju” lokalne vlasti, nakon ?ega je odbornici Valenti? pre?eno telefonskim putem i nu?en joj je mito. To je, kako se u javnosti moglo ?uti i kako su mediji emitovali, uradio pripadnik kikindskog SNS-a. Nakon toga vrh SDPS-a je raspustio kikindski odbor. U (bivšem?) lokalnom odboru Ljaji?eve stranke kažu da još uvek nisu dobili napismeno da su raspušteni te da se zato nalaze u svojevrsnom vakuumu.

Fabrika vode kao glavno obe?anje

Nakon izbora, Savo Dobrani? je u obra?anju odbornicima obe?ao da ?e se fokusirati na rešavanje klju?nih problema – nezaposlenosti i lošeg kvaliteta pija?e vode. – Ta obe?anja dali smo u predizbornoj kampanji i na osnovu njih dobili smo poverenje glasa?a da ih sprovedemo u delo. Potrudi?u se da maksimalno poštujem svaki predlog koji doprinosi poboljšanju života u opštini te stoga pozivam odbornike opozicionih stranaka da aktivno u?estvuju u radu lokalne samouprave i daju predloge za poboljšanje stanja u oblastima koje potpadaju pod nadležnost lokalne samouprave. Pred nama je period u kojem ?emo pokazati kako se prelazi sa re?i na dela, te ?emo se maksimalno potruditi da Kikinda postane opština koja ?e biti sinonim za bolji život – kazao je Dobrani?.

A pre njegovog izbora o njegovom liku i delu izjasnili su se i predstavnici opozicije. Tako je Milenko Jovanov (DSS) rekao da je Dobrani? i u prethodne ?etiri godine vodio opštinu i da je to radio veoma loše, kao i da je nakon “kra?e mandata sprovodio despotiju, odnosno teror ve?ine”. On je kritikovao i prethodni rad ve?ine ostalih predloženih funkcionera, rekavši da Edita Divkovi? “nije uradila ništa pametno”, kao ni Nenad Grbi?, dok je Imre Kabok pristojno radio, kao i da Jovanu Rodi?u treba dati šansu.

voda

Kada ?e se Kikin?ani napiti ?iste vode?

Naprednjak Pavle Markov je istakao da su gra?ani tražili promene, ali su dobili kontinuitet vlasti i po njemu “to ne?e iza?i na dobro”. Njegov strana?ki kolega Ladislav Tomi? je mišljenja da su “Kikin?ani vredni i radni ljudi i da ne zaslužuju ovakvu vlast”. Svi govornici iz redova SNS-a su izneli svoje nerazumevanje za odluku kikindskog SPS-a da u?e u vlast sa DS-om, bez obzira što Ivica Da?i? pravi Vladu Srbije sa naprednjacima.

Nakon konstituisanja vlasti u Kikindi predsednik opštine Savo Dobrani? u intervjuu “Kikindskim” istakao je da ?e prioriteti u radu lokalne samouprave biti sve ono što su stranke koje je ?ine obe?avali u kampanji. – Pre svega, najkrupniji projekat je rešavanje problema sa pija?om vodom, da li sa izgradnjom fabrike vode ili na drugi na?in vide?emo. Pokrenu?emo pri?u oko fabrike vode, da vidimo na koji na?in možemo to da realizujemo. Želimo, a ja ?u insistirati na tome, da napravimo pomak u pogledu zapošljavanja. O industrijskoj zoni se ve? dugo pri?a, a nikako da se opredele sredstva da se pripremi deo terena. Ukoliko bi se pojavio neko sa željom da investira u Kikindi da imamo šta da ponudimo. Naravno da ?emo se baviti problemima u oblastima socijalne zaštitite, poboljšanja zdravstvene zaštite, infrastrukturnih projekata. Sve ?e biti dostupno o?ima javnosti kako ne bi bilo prozivanja i zloupotreba. Imamo odgovornost i prema gra?anima i prema institucijama – rekao je tada Dobrani?.

Vlast obe?ava smanjenje administracije

Dobrani? je najavio racionalizaciju u javnom sektoru i efikasniji rad lokalne samouprave. – Veliki je broj zaposlenih u javnim preduze?ima i ustanovama i opštinskoj upravi. Pre svega, bi?e odliva prirodnim putem, ljudi koji sti?u uslov za penziju ?e osloboditi ta radna mesta. Ne?emo ta mesta popunjavati novim radnicima, nego raspore?ivati ljude koji ve? rade. Imamo ideju, kada je u pitanju Informativni centar Kikinda da pokušamo da pokrenemo privatizaciju. Sli?na je situacija i sa Javnim preduze?em “Autoprevoz”. Jedni su od retkih autoprevozni?kih firmi u Srbiji koji imaju status javnog preduze?a. Tako bismo pokušali da rasteretimo opštinski budžet. Razmišljali smo da Opštinsku stambenu agenciju, kojoj je otišlo dosta novca iz budžeta, ali bez ve?eg efekta, spojimo sa Direkcijom za izgradnju grada. Toplana je veliki problem. Mislim da je kikindska Toplana jedina u ovom trenutku u Srbiji koja ima cenu gasa koja je oko 12 dinara ve?a nego u drugim opštinama. Da bismo promenili status, Srbijagas je tražio da izvršimo sve uplate. Pokušali smo da dobijemo bankarske garancije od Razvojne banke Vojvodine, ali nismo uspeli. Pokuša?emo da smanjimo cenu gasa i da pre?emo na alternativne izvore, kao što je biomasa. Dugovi su preveliki i pitanje Toplane mora podhitno da se rešava – rekao je Dobrani?.

Glavno, najvažnije obe?anje u kampanji DS-a, koja je trenutno stožer vlasti, prema re?ima Milenka Jovanova odbornika DSS-a u lokalnom parlamentu i pokrajinskog poslanika, bilo je izgradnja fabrike vode. Vlast je, kako smatra Jovanov, krenula u realizaciju tog obe?anja na pogrešan na?in. Niti su istražili sve mogu?nosti niti su utvrdili neophodnost izgradnje fabrike vode niti su našli dobar na?in finansiranja, to rade, smtra, na netransparentan na?in, po svaku cenu žele?i da pokažu kako ?e neko svoje obe?anje ispuniti. Problem je, kazao je, što i drugo obe?anje nije ni blizu ispunjenja.

jezero kikinda

Sportski centar “Jezero”: Ovde ?e biti akva-park?

– Pitanje zapošljavanja su možda rešili unutar svoje stranke. Verujem da više nema ?lana DS-a koji nije dobio posao u opštini ili u nekom javnom preduze?u. Ako su pod zapošljavanjem mislili na zapošljavanje sopstvenih kadrova, onda su u tome uspeli. Što se ti?e investicija i investitora ni tu se ništa nije promenilo. Nema industrijske zone, a samim tim ni preduslova za dolazak investitora. A da ne pri?am o obe?anjima iz prethodnih godina o otvaranju grani?nog prelaza Nakovo, asfaltiranju ulica, završetku kanalizacije. LSV se u prošlom mandatu zalagao za punu platu za trudnice, o ?emu su pri?ali i u ovom mandatu, ali se to još nije desilo. Jedinstvena Srbija je govorila da ?e napraviti akva-park kod Sportskog centra “Jezero”, ne znam ni da li postoji gra?evinski plan za tako nešto. Kada se pogledaju obe?anja vode?ih stranaka u vlasti i ono što je trenutno stanje vidimo da ništa nije ispunjeno. Na silu se forsira izgradnja fabrike vode, a ostalo stoji kao mrtvo slovo na papiru – kaže Jovanov.

Od po?etka je, kako je podsetio Jovanov, kod vlasti postojala konfuziju u pogledu finaniranja fabrike vode. Prvo su išli na varijantu da se izdaju municipalne obveznice i uveravali javnost, zaklinjali se da ne postoji drugi na?in, kaže Jovanov. Onda, dan ili dva nakon toga, je došla delegacija iz Evrposke banke i rekla da ho?e da da povoljan kredit. Potom je došla delegacija Nema?ke razvojne banke i ponudila još povoljniji kredit. Tada je, isti?e, vlast odustala od municipalnih obveznica, bar su tako javno rekli, te su prešli na pri?u da ?e to finansirati iz kredita.

– Ni po tom pitanju se ne zna dokle se stiglo. Kada god ih pitate, oni kažu sve ide svojim tokom. Realno niko ne zna šta se dešava. Verovatno ?e gledati da to ispune kako-tako do kraja mandata, jer bi bilo strašno da daju tako veliko obe?anje, a da ga ne ispune. Plašim se da ?e gra?ane Kikinde izgradnja fabrike vode skupo koštati – naveo je Jovanov.

I prethodni mandat vlasti kao i ovaj, smatra Jovanov, obeležava potpuna netransparentnost u radu. – Oni kao da nemaju potrebu da javnosti kažu šta rade sa njihovim parama. I u skupštini prili?no glasno negoduju kada opozicija diskutuje po ta?kama dnevnog reda. Mi kao gra?ani Kikinde ne vidimo šta se sa našim parama radi. Niti se šta gradi, niti se otvara, niti se nešto dešava – istakao je Jovanov.

Ubava ?ogo (Autonomija)

Želite više informacija?

(Tekst je napisan u okviru projekta „Mediji i lokalne samouprave“, koji Nezavisno društvo novinara Vojvodine realizuje uz podršku Rockefeller Brothers fondacije. Više informacija o gradovima i opštinama Vojvodine možete na?i na našem sajtu www.najgradonacelnik.org. Cilj nam je da gra?ani na jednom mestu dobiju informacije i analize rada vojvo?anskih lokalnih samouprava.)

Podelite ovu stranicu!