Katnić: Određeni ruski državni organi umešani u pokušaj terorizma u CG

20 Feb 2017

"Srpska BIA ima DNK dvojice Rusa označenih za organizatore, Širokova i Vladimir Nikolajeviča Popova, dokaze da su posećivali ambasadu Rusije u Beogradu, kao i o planu likvidacije bivšeg crnogorskog premijera Mila Đukanovića"

Crnogorski specijalni tužilac Milivoje Katni? saopštio je ve?eras da su odre?ene državne strukture Rusije umešane u pokušaj terorizma na izborni dan u Crnoj Gori, s ciljem da spre?e njen ulazak u NATO.

Katni? je u intervjuu podgori?kom Radiju Antena M kazao da Tužilaštvo ima dokaze za sumnje o umešanosti pojedinih ruskih “državnih organa na odredjenom nivou”, te da je na Rusiji da ispita o kojim se strukturama radi i da pokrene krivi?ni postupak za ovakva nedela.

“Do sada smo imali dokaze da stoje nacionalisti?ke strujture iz Rusije, ali su uklju?eni i državni organi Rusije na odre?enom nivou. .. Na ruskim državnim organima je da ispitaju o kojim se strukturama radi i da pokrenu krivi?ni postupak za ovakva nedjela”, kazao je crnogorski specijalni tužilac.

On je kao organizatora ozna?io Eduarda Širokova za kojim je rapisana poternica i saopštio da je to lažni identitet tog, kako je otkrio, “nekadašnjeg zamenika ruskog vojnog atašea u Poljskoj koji je iz te zemlje proteran zbog špijunaže 2014. godine”.

“On je pripadnik vojnih ruskih struktura i mi ?emo ga tužiti”, dodao je Katni?.

Precizirao je da je svedok saradnik crnogorskog tužilaštva Aleksandar Sin?eli? bio “jasan” da je boravio u Moskvi i da ga je Širokov “podvrgao kontrolama da utvrdi da li je siguran za izvršenje ovoga zadatka”.

“On mu je dao sve zadatke. Imamo o tome sve dokaze za sud”, kazao je specijalni tužilac.

Prema njegovim re?ima, srpska BIA ima DNK dvojice Rusa ozna?enih za organizatore, Širokova i Vladimir Nikolajevi?a Popova, dokaze da su pose?ivali ambasadu Rusije u Beogradu, kao i o planu likvidacije bivšeg crnogorskog premijera Mila ?ukanovi?a.

On je, me?utim, rekao da se ti dokazi ne mogu koristiti na sudu.

(Slobodna Evropa / Foto: Savo Prelevi?)

Podelite ovu stranicu!