Katarski projekat ‘Šuma u Sahari’

28 Nov 2012

Ovaj, doduše skupi, projekat, ima za cilj da pokaže kako se hrana i voda mogu proizvoditi na održiv način

Bogatstvo Katara izgra?eno je na prirodnom gasu. No, doma?in ovogodišnjih UN-ovih razgovora o klimi, koristi dio tog novca za ulaganje u nove zelene tehnologije.

Finansiran od jednog od najve?ih proizvo?a?a ?ubriva, projekt Šuma u Sahari testira konvencionalni na?in razmišljanja.

Kombinira niz etabliranih zelenih tehnologija, poput solarne energije i hla?enja isparavanjem, u jedan sistem.

Iz okoliša uzima samo slanu vodu, sun?evu svjetlost i zrak, navodi novinar Al Jazeere Tarek Bazley koji je posjetio katarski industrijski grad Masaieed.

„Ovaj projekat ima za cilj da pokaže kako se hrana i voda mogu proizvoditi na održiv na?in, ?ak i u oštroj klimi kao što je katarska“, navodi Bazley.

„Problem je što je projekat skup, ovaj mali testni objekat je koštao više od pet miliona dolara. Trenutno se uzgajaju uglavnom krastavci. Pravo pitanje je može li se graditi i funkcionirati na komercijalnom nivou, te da li ?e cijena biti isplativa.“

Joakim Hauge, predsjednik Uprave projekta, navodi kako se sve tehnologije grade u komercijalne svrhe.

„Ono što mi pokušavamo jeste pove?ati efikasnost kombiniraju?i ih u sistem, tako da otpad jedne tehnologije postaje resurs za drugu“, isti?e Hauge.

Sofisticirani senzori

Budu?i da koristi slanu vodu umjesto slatke, istraživa?i kažu da ova tehnologija ?ini dostupnim zemljište koje je trenutno neupotrebljivo, ili koje je ugroženo porastom nivoa mora.

Rad sistema prati mreža sofisticiranih senzora.

„Tu je mnogo razli?itih tehnologija i sve su uvezane i dijele resurse. Toplota te?e od jedne do druge. Jedna koristi slanu vodu i pretvara je u koncentriranu salamuru, koja prelazi u drugu i stvara sinergije izme?u tehnologija, koje cijeli sistem ?ine boljim od bilo koje pojedine tehnologije“, isti?e Virginia Corless, menadžer za nauku i razvoj projekta.

Hauge isti?e kako se moraju „razviti rješenja koja imaju trostruku korist“.

„Trebaju biti dobra za ljude, dobra za okoliš i imati dugoro?nu finansijsku održivost.“

Ovaj pilot projekat ima sredstva samo za sljede?u godinu. No, istraživa?i se nadaju da ?e zbog njihovog uspjeha projekat biti produžen i razvijen na komercijalnom nivou.

Kada bude dokazan, kažu da bi ovaj sistem mogao osigurati hranu i vodu na zelen i održiv na?in gotovo bilo gdje u svijetu.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!