Katarski emir prenio vlast na sina

26 Jun 2013

Šeik Hamad bin Khalifa Al Thani je na vlasti od 1995, od kada se Katar razvio u važnog međunarodnog igrača

Šeik Hamad bin Khalifa Al Thani, vladar Katara, predao je “uzde vlasti” svom sinu.

Odlaze?i emir je vijest o predaji vlasti u ruke Šeiku Tamimu bin Hamad Al Thaniju saop?io u obra?anju naciji.

“Sada, kada vam se danas obra?am, objavljujem da ?u predati uzde vlasti Šeiku Tamimu bin Hamad Al Thaniju, a ja sam u potpunosti uvjeren da je on spreman za tu odgovornost, da zaslužuje povjerenje, da je sposoban da tu odgovornost ponese na svojim ple?ima i da ispuni misiju”, kazao je Šeik Hamad.

Šeik Hamad bin Khalifa Al Thani sastao se s kraljevskom porodicom, te drugim istaknutim ?lanovima društva Katara u ponedjeljak, te najavio planove za prenos ovlasti na svog sina, šeika Tamima bin Hamada Al Thanija (33).

Važan igra?

Šeik Hamad je na vlasti od 1995, od kada se Katar razvio u važnog igra?a na regionalnoj i me?unarodnoj politi?koj sceni.

Abdullah al Athbah, glavni urednik novina Al Arab, rekao je za Al Jazeeru kako ne o?ekuje da ?e vidjeti promjene u politici nakon primopredaje vlasti.

“Nasljednik je o?ito bio vrlo blizak ocu i [premijeru] Šeiku Jassimu,” rekao je.

“Ne mislim da ?e do?i do velikih promjena u politici, doma?oj ili stranoj.”

Šeik Hamad bin Khalifa Al Thani ?e se obratiti katarskim gra?anim u utorak, kada je proglašen nacionalni praznik.

Mladi emir

Sa 33 godine, Šeik Tamim bin Hamad Al Thani – drugi sin Šeika Hamada bin Khalife Al Thanija i njegove druge supruge Šejhe Mozah bint Nasser – biti ?e me?u najmla?im emirima u historiji Katara.

Šeik Tamim je poha?ao škole Sherborne, Harrow i Kraljevsku vojnu akademiju Sandhurst u Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje je diplomirao 1998. godine.

Šeik Tamim je imenovan nasljednikom 2003. godine. Njegove dužnosti uklju?uju funkciju predsjednika Državnog olimpijskog komiteta Katara i funkciju zamjenika vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Katara.

On je predsjedavaju?i komiteta zaduženog za organiziranje Svjetskog nogometnog prvenstva 2022., koje ?e biti održano u Kataru, a predsjedava i Vrhovnim obrazovnim vije?em.

Šeik Tamim je tako?er i predsjedavaju?i Katarske investicionog fonda, državnog stabilizacijskog fonda, koji navodno raspolaže sredstvima ve?im od 100 milijardi dolara i ima udjela u mnogim velikim kompanijama, kao što su Barclays, Xstrata, Harrods i Volkswagen.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!