Kapetan pijanog broda

26 Dec 2015

“Ako vremena i dalje budu teška i ako treba pronaći meru između uticaja Istoka i Zapada, ako treba pomoći vla…

“Ako vremena i dalje budu teška i ako treba pronaći meru između uticaja Istoka i Zapada, ako treba pomoći vladi da prođe u tom lavirintu, da se taj srpski brod provede, ja sam tu”, veli predsednik Srbije, četnički vojvoda Nikolić master Tomislav.

Podelite ovu stranicu!