Kao seksualno roblje prisiljeno je raditi 4,5 milijuna ljudi

03 Jun 2012

Gotovo 21 milijun ljudi u svijetu žrtve su prisilnog rada, a najviše je njih, 11,7 milijuna, u području Azije i Pacifika, objavila je Međunarodna organizacija rada

Gotovo 21 milijun ljudi u svijetu žrtve su prisilnog rada, a najviše je njih, 11,7 milijuna, u podru?ju je Azije i Pacifika, objavila je u nedjelju Me?unarodna organizacija rada (ILO) u izvješ?u prije me?unarodne konferencije rada sredinom lipnja u Ženevi.

Na podru?ju Azije i Pacifika najve?i je broj prisilnih radnika u svijetu, njih 11,7 milijuna ili 56 posto. Slijedi Afrika s 3,7 milijuna (18 posto) te Latinska Amerika s 1,8 milijuna (9 posto), navodi ILO na svojim internetskim stranicama.

ILO je poboljšao metodologiju zadnjih godina i u izvješ?u napominje da na svakih tisu?a radnika u svijetu danas troje njih radi prisilno.

U privatnom gospodarstvu eksploatirano je 18,7 milijuna (90 posto). Od tog broja 4,5 miljuna (22 posto) prisiljeno je raditi kao seksualno roblje, a 14,2 milijuna (68 posto) prisilno rade u sektorima poljoprivrede, gra?evinarstva, u doma?instvima i obrtima.

Deset posto ili 2,2 milijuna prisilno radi u državnim ustanovama, primjerice u zatvorima, vojsci ili u paravojnim snagama. Osim toga, 5,5 milijuna (26 posto) mla?e je od 18 godina.

Broj žrtava na tisu?u stanovnika najve?i je u podru?ju srednje i jugoisto?ne Europe, a zatim Afrike, 4,2 odnosno 4,0 na tisu?u stanovnika, isti?e organizacija.

Relativno visoka brojka prisilnih radnika u središnjoj i jugoisto?noj Europi te na prostoru nekadašnjeg Sovjetskog Saveza može se objasniti ?injenicom da je stanovništvo ondje malobrojnije nego u Aziji. Tako?er se objašnjava poja?anom trgovinom ljudima za seksualnu eksploataciju te prisilnim radom u državnim ustanovama.

Razvijena gospodarstva i Europska unija imaju 1,5 milijuna ili 7 posto prisilnih radnika. Srednjoeuropske i jugoisto?no europske države i Zajednica Nezavisnih Država imaju 1,6 milijuna ili 7 posto prisilnih radnika. Na Bliskom istoku prema procjenama njih je 600.000 ili 3 posto.

Me?u prisilnim radnicima u svijetu je 9,1 milijuna (njih 44 posto) raseljeno u domovini ili u inozemstvu, a ve?ina je primorana raditi u mjestu boravišta (11,8 milijuna).

Ve?ina prisilnih radnika koja je raseljena po svijetu eksploatirana je u seksualnoj industriji, navodi ILO te isti?e da bi se vlade i pravosu?a trebali više usredoto?iti na identifikaciju tih radnika te na procesuiranje odgovornih, napose u krijum?arenju ljudi.

Me?unarodna konferencija rada u organizaciji ILO-a održat ?e se 4. lipnja u Ženevi.

(Tportal)

Podelite ovu stranicu!