Kanton Sarajevo: prihvaćeni zahtevi Plenuma građana

22 Feb 2014

Kolegijum kantonalne skupštine prihvatio je sva četiri zaključka Plenuma građana Sarajeva

Predsedavaju?a Skupštine Kantona Sarajevo Mirjana Mali? je izjavila da je Kolegijum kantonalne skupštine prihvatio sva ?etiri zaklju?ka Plenuma gra?ana Sarajeva koji su mu uru?eni po?etkom ove sedmice.

Plenum gra?ana je zatražio hitno formiranje nestrana?ke ekspertske vlade Kantona Sarajevo, reviziju plata i beneficija nosilaca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo i njihovo uskla?ivanje s ekonomskom situacijom.

Traženo je i da se izvrši revizija privatizacije svih preduze?a u Kantonu Sarajevo, te da se uspostavi nezavisna komisije eksperata za utvr?ivanje ?injenica o dešavanjima 7. februara, kada su tokom demonstracija u Sarajevu spaljene tri zgrade javnih institucija.

U me?uvremenu, gra?ani Sarajeva nastavili sui danas proteste 15. dan zaredom ispred Predsedništva BiH, tvrde?i da ne?e odustati od protesta sve dok svi ciljevi ne budu ispunjeni, a ti?u se smene vlasti na svim nivoima u Federaciji BiH.

Demonstrantima su se pridružili radnici Holidej Ina, Hidrogradnje, Feroelektra, Zio 84 i drugih preduze?a koja su propala ili su pod ste?ajnim postupkom.

Protesti se danas održavaju u Zenici, Bugojnu i drugim gradovima u BiH.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!