Kandidatura zavisi od situacije na Kosovu

09 Aug 2011

Direktorka vladine Kancelarije za evropske integracije Milica Delević kaže da će dešavanja na severu Kosova uticati na mišljenje Evropske komisije i zemlje EU

Direktorka vladine Kancelarije za evropske integracije Milica Delevi? kaže da ?e dešavanja na severu Kosova uticati na mišljenje Evropske komisije i zemlje EU.

Ona je objasnila da ?e situacija na severu Kosova uticati na ukupno raspoloženje u zemljama ?lanicama EU koje ?e biti važno kada se krajem godine bude donosila kona?na odluka o kandidaturi Srbije za ?lanstvo u EU. EK je telo koje je obavezno da bude statusno neutralno pošto unutar EU nema saglasnosti o tome da li je Kosovo država ili ne, ali EK prati i ono o ?emu unutar EU postoji jaka saglasnost, a to je u?estvovanje u regionalnoj saradnji, rekla je Delevi?eva.

“U tom smislu i u mišljenju, kao i ranije u izveštajima o napretku, pojavi?e se ocene koje daju stav Komisije u vezi sa onim o ?emu postoji saglasnost unutar EU, a to je u?eš?e u regionalnoj saradnji i na?in interakcije sa svim delovima regiona”, izjavila je Delevi?eva.

Ona smatra da je “važno da mišljenje bude dobro, ali i da politi?ka klima bude takva da to mišljenje može da se kapitalizuje”.

(B92)

Podelite ovu stranicu!