Kancelarija Vojvodine u Briselu od 2011. godine

05 Nov 2010

Kancelarija Vojvodine u Briselu biće otvorena početkom 2011. godine pri Misiji Srbije u sedištu EU.

Kancelarija Vojvodine u Briselu bi?e otvorena po?etkom 2011. godine pri Misiji Srbije u sedištu EU, najavili su danas predsednik pokrajinske vlade Bojan Pajti? i ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremi?.

Pajti? je na konferenciji za novinare rekao da Vojvodinu otvaranje kancelarije ne?e koštati, jer ?e ona biti u zgradi Misije Srbije pri EU i ta ?e misija pružiti kancelariji Vojvodine punu logisti?ku podršku.

“Otvaranje kancelarije je izuzetno važno jer ?emo kroz lobisti?ke procese, kroz profesionalno usavršavanje ljudi, ostvariti ve?a finansijska sredstva, ve?e u?eš?e u fondovima EU i privu?i više investicija u Pokrajinu”, kazao je Pajti?.

Prema njegovim re?ima, budu?a kancelarija Vojvodine od po?etka slede?e godine priprema?e se za vreme kada Srbija postane kandidat za ?lanstvo u EU, kada ?e evropski fondovi i sredstva biti sve ve?i.

Pajti? je najavio da ?e u Kancelariji raditi samo vrhunski profesionalci, osobe koje imaju iskustva u me?unarodnim organizacijama ili osobe koje imaju diplomatsko iskustvo.

Jeremi? je rekao da ?e Kancelarija Vojvodine zapravo biti jedno od mnogih predstavništva evropskih regiona, kakvi ve? duže vreme postoje u Briselu.

“Imamo novu zgradu u Briselu, jer Srbija zaista ozbiljno doživljava svoj evropski put. Jedan ceo sprat u našoj misiji ?e biti stavljen na raspolaganje Vojvodini bez nadoknade. Uostalom, nema logi?nijeg mesta gde bi kancelarija Vojvodine mogla da bude”, naveo je Jeremi?.

Ocenio je da ?e kancelarija imati mnogo posla, naro?ito nakon što Srbija dobije status kandidata u EU, što se o?ekuje tokom 2011. godine.

“O?ekujem da ?e kancelarija biti uspešna, jedan od najenergi?nijih delova pri Misiji, i da ?e privu?i ozbiljne investicije u Srbiju, odnosno u Vojvodinu”, rekao je Jeremi?.

U proteklih godinu dana ideja o otvaranju kancelarije Vojvodine nailazila je na oštre kritike, a pojedine politi?ke partije optuživale su vojvo?anske vlasti za separatizam.

Egereši pozdravio najavu otvaranja kancelarije Vojvodine u Briselu

Predsednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereši izrazio je danas veliko zadovoljstvo što ?e predstavništvo Vojvodine u Briselu po?eti sa radom po?etkom naredne godine.

„Izuzetno mi je drago što su višegodišnja uporna zalaganja Skupštine i Vlade AP Vojvodine za otvaranjem kancelarije u Briselu kona?no shva?ena na pravi na?in”, naveo je Egereši u saopštenju za javnost.

Egereši je podsetio da u Briselu aktivno rade kancelarije više od 250 evropskih regiona i ocenio da Vojvodina sada ima jednu prepreku manje ka ostvarenju cilja, a to je da preraste u modernu evropsku regiju.

On je podsetio i na to da je u dužem vremenskom periodu Vojvodina bila izložena „nepotrebnom politi?kom i javnom pritisku” zbog svoje odlu?nosti da otvori kancelariju u Briselu.

„Nismo dozvolili da nas takve zlonamerne kritike obeshrabre, ve? smo strpljivo i konstruktivno želeli da objasnimo prednosti osnivanja ovakve kancelarije. Ponovi?u još jednom da je Vojvodina spremna i sposobna da bude pokreta? razvoja i promoter evropske politike Srbije. Otvaranjem predstavništva u Briselu dobili smo priliku da tom poslu pristupimo ozbiljno i odgovorno“, istakao je Egereši.

Prema njegovim re?ima, Brisel je mesto koncentracije evropskih fondova, znanja, ljudskih i ekonomskih potencijala i predstavlja idealno mesto na kojem Vojvodina može na najbolji na?in da predstavi Evropi svoje privredne, kulturne, turisti?ke i druge potencijale.

LSV: Žašto se do sada ?ekalo sa otvaranjem kancelarije Vojvodine

Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) pozdravila je danas najavu otvaranja kancelarije Vojvodine u Briselu, ali je ocenila da je takvo predstavništvo “moglo i moralo” da bude otvoreno mnogo ranije.

“Javnosti je poznato da LSV odavno ukazuje na potrebu otvaranja te kancelarije i ?injenicu da ona ne mora da košta jer su nam gostoprimstvo nudile druge regije, ali je pokrajinski premijer Bojan Pajti? sve do sada zastupao stav da je potrebno sa?ekati kandidaturu Srbije za Evropsku Uniju”, navodi se u saopštenju za javnost.

LSV je navela da ih raduje ?injenica da je Bojan Pajti? sada “promenio stav”, ali je izrazila žaljenje zbog svih šansi i projekata koje je Vojvodina propustila da realizuje i još uvek ih propušta, zbog nepostojanja kancelarije u Briselu.

Ta stranka je podsetila da danas više od 300 evropskih regija ima svoje predstavništvo u Briselu, i to ne samo regioni koji pripadaju zemljama ?lanicama EU, nego i regioni iz susednih država, poput hrvatskih županija, kantona Sarajevo, Republike Srpske.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!