Kanali pretvoreni u deponije

09 mar 2015

U kanale se bacaju i komadi bele tehnike, školjke automobila, razne vrste plastičnog otpada

Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ upozorilo je danas da se kanali za odvođenje vode koriste kao deponije, što usporava oticanje i na pojedinim mestima stvara brane i „čepove“.

U saopštenju tog preduzeća se objašnjava da nije retkost da se u kanalima nađu komadi bele tehnike, školjke automobila, razne vrste plastičnog otpada, ili da su propusti za odvođenje vode zatrpani, a kanali preorani.

U „Vodama Vojvodine“ navode da se za funkcionalnost tih sistema izdvaja mnogo novca i da je samo tokom prošle godine u te namene uloženo skoro milijardu i po dinara.

Odbranom od poplava od unutrašnjih voda i dalje je  obuhvaćeno oko 180 hiljada hektara zemljišta u Vojvodini, a pod vodom je  oko tri procenta, odnosno pet hiljada hektara. U saopštenju se napominje da su, na svim sistemima na kojima je proglašena odbrana, radnici vodoprivrede na terenu i da crpne stanice konstantno rade, te da na najkritičnijim tačkama bageri izmuljuju kanale ili  uklanjaju prepreke i „čepove“ koji usporavaju oticanje vode. Propusti kojima mehanizacija ne može prići  ručno se čiste.

U JVP su istakli da na području Vojvodine ima više od 21 hiljade kilometara kanala za odvodnjavanje, ne računajući Hidrosistem DTD koji je dugačak gotovo hiljadu kilometara.

„Primera radi, ukupna dužina kategorisanih puteva u Srbiji, uključujući i Vojvodinu je  9.500 kilometara. Održavanje tog ogromnog sistema sa 155 velikih crpnih stanica i mnoštvom ostalih vodnih objekata u nadležnosti je JVP Vode Vojvodine. Međutim, u godinama kao što je ova sa mnogo padavina i prevlaženim zemljištem još od prošle godine teško je održati nivo vode u kanalima na optimalnom nivou“, navodi se u saopštenju.

U JVP napominju da je odvođenje vode sa poljoprivrednog zemljišta do kanalske mreže u isključivoj nadležnosti samih korisnika.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!