Kampanja za odgovorno korišćenje pesticida

07 apr 2015

Prošle godine, u zapadnoj Bačkoj, otrovano deset posto populacije orlova belorepana

Svetski fond za prirodu (WWF) pokrenuo je kampanju za odgovorno korišćenje pesticida u prirodi, zbog sve češćih uginuća strogo zaštićenih  životinja.

Na današnjoj konferenciji za medije, održanoj u Pokrajinskoj vladi, upozoreno je da su žrtve takvog ophođenja ljudi prema životnoj sredini u velikoj meri i ugrožene i retke vrste, poput orla belorepana, ali i domaće životinje.

Pokrajinski sekretar za zaštitu životne sredine Slobodan Puzović istakao je značaj kampanje na podizanju svesti, pre svega poljoprivrednih proizvođača, ali i svih građana, o odgovornom korišćenju pesticida, pa i mineralnih đubriva. On je naveo da je više od 80 odsto teritorije Vojvodine poljoprivredno zemljište sa svega sedam procenata pošumljenosti i ukazao na nastupajuće negativne klimatske promene koje utiču na životnu sredinu.

Puzović je ocenio da se bez ovakvih akcija ne može smanjiti zagađenje životne sredine i poručio da neadekvatna upotreba pesticida može dovesti, ne samo do trovanja retkih vrsta životinja, već i do zagađenja voda i zemljišta.

Sonja Bađura iz WWF programa u Srbiji je objasnila da će kampanja, koja je nazvana „Čujte i ne trujte! Orao pao“, obuhvatiti tribine o odgovornom korišćenju pesticida, interaktivni čas biologije za učenike osnovnih škola posvećen zaštiti orla belorepana.

Ona je dodala i da je aktiviran telefon za prijavljivanje slučajeva uginuća divljih životinja. Prema njenim rečima, rezultati monitoringa Svetskog fonda za prirodu iz 2014. godine, na području specijalnog rezervata prirode Gornje Podunavlje, registrovali su 22 gnezdeća para strogo zaštićenog orla belorepana. Iste godine, u okolini ovog područja pronađeno je 11 mrtvih ptica, od kojih je osam uginulo od trovanja pesticidom koji sadrži karbofuran.

Marko Tucakov iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode je rekao da je najveći broj trovanje bio kod te zaštićene vrste ptica. On je istakao da je prošle godine, u zapadnoj Bačkoj, otrovano deset posto populacije orlova belorepana.

Upotreba karbofurana je zabranjena od sredine prošle godine, a domaći zakoni predviđaju kazne za trovanje zaštićenih vrsta u visini i od 400 hiljada dinara.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!