Kampanja pokrajinskog ombudsmana u opštinama

06 Apr 2009

Vojvođanski ombudsman Petar Teofilović najavio je danas da će sa saradnicima u naredna tri meseca obići sve opšt…

Petar Teofilović, vojvođanski ombudsmanVojvođanski ombudsman Petar Teofilović najavio je danas da će sa saradnicima u naredna tri meseca obići sve opštine na teritoriji Vojvodine i predstaviti nadležnosti i način rada te institucije.
“Cilje je da se građani u okviru kampanje ‘Pokrajinski ombudsman sa Vama o…’ upoznaju sa svrhom postojanja, nadležnostima i načinom rada institucije ombudsmana, kao i sa radom Pokrajinskog ombudsmana kao najviše institucije za zaštitu ljudskih prava u pokrajini”, izjavio je Teofilović na konferenciji za novinare.
Prema njegovim rečima, tribine će se održavati u prostorijama Skupština opština, a konkretne teme o kojima će se u opštinama razgovarati sa građanima su: dobra uprava, diskriminacija, ranjive društvene grupe i medijacija.
Institucija pokrajinskog ombudsmana postoji tek nepunih šest godina, pa će na tribinama biti reči i o tome kako građani doživljavaju dosadašnji rad institucije Pokrajinskog ombudsmana, kazao je Teofilović.
On je dodao da je kampanja pokrenuta u saradnji sa Ambasadom Kraljevine Norveške u Srbiji, povodom jubileja 200. godišnjice od osnivanja prve na svetu institucije ombudsmana u Švedskoj.
Od sredine 70-ih godina, tu instituciju prihvata i veliki broj drugih zemalja, tako da ona danas na različitim nivoima postoji u više od 130 zemalja sveta.
“Ombudsman” je švedska reč koja znači “poverenik/punomoćnik”. Zadatak institucije je zaštita ljudskih prava građana kada ih krše organi državni uprave.
U Srbiji se ta institucija naziva još i zaštitnik građana i postoji na republičkom, pokrajinskom i opštinskom nivou u desetak gradova i opština u Srbiji.
Ombudsman je nezavisni i samostalni organ državne, odnosno pokrajinske i opštinske uprave osnovan od strane Skupštine na osnovu odgovarajućeg akta, odnosno zakona ili odluke. Ombudsmanom se naziva i osoba koja tu funkciju obavlja.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!