Kamenovana poslastičarnica i u Bečeju

19 Oct 2014

Slučaj kvalifikovan kao krivično delo uništenje i oštećenje tuđe stvari

No?as je u Be?eju kamenovana poslasti?arnica Šar, koja se nalazi u centru te opštine. Po re?ima vlasnika tog objekta, napad se dogodio u ranim jutarnjim ?asovima, a o tome ga je obavestila policija.

Napad je odmah osudio be?ejski odbor Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV), ?iji predstavnici su upozorili da je njihov sugra?anin tokom ju?erašnjeg popodneva primio poziv iz policije u kojem je obavešten da je policija dobila nare?enje da patrolira, nadgleda i štiti njegovu poslasti?arnicu tokom no?i.

“Nešto je zatajilo u Be?eju, o?igledno. Slu?ajno ili namerno? Pozivam Be?ejke i Be?ejce na zajedništvo i solidarnost, jer, pouka je jasna, dok smo zajedno niko nam ne može ništa, ako se podelimo po nacijama, po verama, po bilo ?emu, onda smo lak plen i to nacionalisti?ke kriminalne organizacije koriste i napada?e nedužne gra?ane, naše komšije”, istakao je u pisanoj izjavio predsednik be?ejskog odbora LSV Ferenc Tot.

Tot je upozorio i da se judi u Be?eju ne smeju deliti na bilo koji na?in osim na poštene i nepoštene, na ?asne i ne?asne, na dobre i loše.

“Svaka druga podela je nedozvoljena. Pozivam nadležne organe da hitno identifikuju i da najoštrije kazne po?inioce ovog kukavi?kog napada na poslasti?arnicu Šar, ?iji je vlasnik pripadnik albanske nacionalne zajednice”, naveo je Tot.

U njegovoj izjavi se poziva opštinska vlast da pokaže solidarnost prema sugra?aninu i sanira nastalu štetu.

Povodom ovog slu?aja oglasila se i Policijska uprava Novog sada, u ?ijem saopštenju se navodi da je zbog napada na poslasti?arnicu Šar saslušan jedan osamnaestogodišnji Be?ejac.

U saopštenju policije se navodi i da je nadležno tužilaštvo  kvalifikovalo je ovaj doga?aj kao krivi?no delo uništenje i ošte?enje tu?e stvari, a da ?e policija protiv osumnji?enog podneti i prekršajnu prijavu za narušavanje javnog reda i mira.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!