Kamenica 2 predata na upotrebu Institutima u Sremskoj Kamenici

21 Apr 2016

U Vojvodini stvoreni uslovi za lečenje kakve imaju samo najrazvijenije zemlje Evrope

Predsednik Pokrajinske vlade Bojan Pajti? izjavio je danas da su u Vojvodini stvoreni uslovi za le?enje kakve imaju samo najrazvijenije zemlje Evrope.

Pajti? je prilikom obilaska novog objekta Kamenice 2 istakao da ta ustanova po svojoj opremljenosti i funkcionalnosti spada u najmodernije zdravstvene centre ne samo u Vojvodini i Srbiji, ve? i u regionu.

“Danas smo struci i nauci predali Kamenicu 2, našu kliniku Švarcvald, zdravstvenu instituciju koja je, uz Urgentni centar Vojvodine, najve?a zdravstvena ustanova koja je u poslednjih 30 godina izgra?ena na teritoriji Srbije. To je najmodernija i tehnološki najzaokruženija zdravstvena institucija na prostoru Jugoisto?ne Evrope, u kojoj ?e mo?i da se le?e pacijenti iz cele zemlje”, rekao je Pajti?.

Direktor Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine Nebojša Malenkovi? kazao je da se objekat Kamenice 2, koji predstavlja zna?ajan iskorak vojvo?anskog i srpskog zdravstva, posle godina nerazumevanja i opstrukcije predaje na upotrebu.

“Devetsto pedeset dva  miliona dinara koštala je izgradnja Kamenice 2, 1,6 milijardi dinara utrošeno je za preko potrebnu medicinsku opremu koja se ve? nalazi u ovom objektu. Uštede koje su ostvarene u postupcima javne nabavke, u skladu sa zaklju?kom Pokrajinske vlade, utroši?emo za nabavku još dva linerana akceleratora”, objasnio je Malenkovi?.

Objekat Kamenica 2 je novoizgra?ena ?etvorospratnica, sa posebnim objektom u suterenu u kojem je smešten radioterapijski centar, površine 4.161 kvadratnih metara.

Kamenica 2 je izgra?ena za potrebe tri vojvo?anska Instituta smeštena u kompleksu u Sremskoj Kamenici: Instituta za plu?ne bolesti, Instituta za kardiovaskularne bolesti i Instituta za onkologiju. Pored bunkera sa linearnim akceleratorima i multislajsnim  CT skenerom, koji su smešteni u posebnim bunkerima u suterenu zgrade, za potrebe Instituta za plu?ne bolesti,  opremljena je intenzivna jedinica grudne hirurgije i  laboratorija za patologiju, a za potrebe Instituta za kardiovaskularne bolesti sala za intenzivnu negu kardiohirurgije i nova angiosala.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!