Kafka nas je odavno opisao

23 Dec 2011

Janković: “Najveći problem je administracija koja je okrenuta sebi i radi kako njoj najviše odgovara, a ne kako građanima odgovara”

Zaštitnik gra?ana Saša Jankovi? izjavio je da su se ove godine gra?ani naj?eš?e žalili na komplikovane administrativne procedure, koje im otežavaju ostvarivanje prava.
“Najve?i problem je administracija koja je okrenuta sebi i radi kako njoj najviše odgovara, a ne kako gra?anima odgovara”, kazao je Jankovi? za Radio-televiziju Srbije.
“Procedure su takve da gra?ani nemaju ni prostora, ni energije da obavljaju takve stvari i ostvare svoja prava”, kazao je Jankovi?.
On je kao primer napomenuo odlazak kod lekara uz mnoštvo uputa ili dobijanje bankarskih kredita za šta je, prema njegovoj oceni, potrebna konsultacija sa pravnikom – subspecijalistom.
“Gra?ani neretko olako uzimaju kredite. Potrebno je da više vode ra?una i štite sami sebe”, poru?io je Jankovi? i ocenio da su institucije “postale sistem koji je Kafka davno opisao”.
On je kritikovao i najavu novih propisa, vezanih za “muzi?ki dinar”, prema kojima ?e se pla?ati dodatni porez na kompjutere samo zato što se pretpostavlja da ?e ga neko koristiti za nelegalna kopiranja – pirateriju.
“Izgleda da ?u morati da pišem tim povodom zvani?nu inicijativu Vladi, ako treba i Skupštini”, kazao je Jankovi?.
Komentarišu?i probleme gra?ana koji bi zbog nepla?enih komunalnih ra?una mogli da ostanu i bez svojih stanova, Jankovi? je javna preduze?a kritikovao zbog previsokih plata zaposlenih i izrazio nadu da ?e ti problemi biti rešeni.
“Javna preduze?a imaju mnogo toga da racionalizuju u svom radu kako bi usluge koje pružaju bile ekonomski dostupnije svim gra?anima”, kazao je Jankovi? i istakao da “nije neophodno” da zaposleni u Javnim preduze?a imaju izuzetno visoke zarade i pred kraj godine dele 13. platu.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!