Kad sam ja podviknuo na engleskom…

12 Mar 2013

“Došlo je do popuštanja albanske strane, koja je najpre govorila da ništa ne može da bude promenjeno u njiho…

“Došlo je do popuštanja albanske strane, koja je najpre govorila da ništa ne može da bude promenjeno u njihovom Ustavu i zakonima. Potpisivanje sporazuma sa Prištinom može se o?ekivati u narednih desetak dana”, kaže vojvoda Nikoli? Tomislav prilikom posete Briselu. Mediji u Srbiji svesrdno šire oduševljenje “?injenicom” da je Priština popustila mada niko od njih ne zna šta ?e se na?i u sporazumu.

Podelite ovu stranicu!