JURI REŠETO: Ljudi u Ukrajini su iscrpljeni

17 Feb 2014

Protesti u Ukrajini traju već preko dva meseca. Budućnost ostaje neizvesna

DW: Tokom pravljenja reportaže za našu ku?u, razgovarali ste sa mnogo ljudi u Kijevu. Kakve ?ete utiske poneti iz te zemlje?

Juri Rešeto: Bilo je puno protivre?nosti. Na jednoj strani, doživeo sam Kijev kao grad pun revolucionarne romantike. ?ini se da u tom gradu postoji samo jedna tema i samo jedan zahtev – da predsednik Janukovi? mora da ode. Tu je i veliko pitanje: šta ?e sada biti sa protestima na Majdanu i sa celom zemljom? Ljudi su razo?arani u opoziciju. Sa druge strane, kada se ode sa Majdana, sti?e se sasvim druga slika. Vidi se jedan predivni grad, u kome živi mladost, u kome ljudi rade, idu u restorane ili u bioskope za Dan zaljubljenih. Kao da se ništa ne dešava, kao da nema revolucije i nema barikada.

DW: Dakle, grad nije tako politi?ki podeljen, kao što prenose mediji?

Juri Rešeto: Pa, razlog je naravno to što kamere novinskih agencija pre svega snimaju Majdan. Zbog toga se sti?e utisak da se cela Ukrajina vrti oko njega. Ali to naravno nije ta?no. Kijevljani moraju da se pozabave i svakodnevnim brigama, uprkos revoluciji. Oni to ?ine sa puno šala i humora.

DW: Kakvo je raspoloženje me?u demonstrantima?

Juri Rešeto: Razgovarao sam sa ljudima na Majdanu, koji su tamo ve? dva i po meseca, i neki od njih deluju potpuno dezorijentisano. ?in se da situacija stagnira. Kada skinu maske, video sam umorna, iscrpljena lica. Naime, mnogi nose maske da ih ne bi prepoznale tajne službe. Njima preti do 15 godina zatvora. Drugi, koji ne pokrivaju lica, kažu: ‘Kako da se vratimo? Registrovali su nas i skenirali, poznaju nam lica. Nemamo izbora, moramo da ostanemo ovde do kraja’.

DW: Budu?nost zemlje i dalje je neizvesna. Kako skeptici posmatraju ove demonstracije?

Juri Rešeto: Pojedini Kijevljani osporavaju smisao revolucije – na primer, zato što imaju pristojne prihode i lepo žive, i ne vide da su nužne reforme. Ili, pošto su preživeli ve? i druge revolucije – na primer one iz devedesetih – plaše se da zemlja nikada ne?e uhvatiti priklju?ak sa Evropom. Oni smatraju da su predvodnici zemlje uvek korumpirani, bez obzira na to ko je trenutno na vrhu.

DW: Predvodnik opozicije Vitalij Kli?ko veoma je popularan na Zapadu, pre svega u Nema?koj. Kako ga ljudi doživljavaju u Ukrajini?

Juri Rešeto: Kli?kova partija nema uticaj u parlamentu, ta partija je mala. On nije ni omiljen niti ima politi?ku težinu. On jeste jedan od predvodnika opozicije, ali ti predvodnici se sada retko pojavljuju u javnosti. Nema ih ni na trgovima, ni u medijima. Osim toga, unutar opozicije postoje sasvim suprotna shvatanja. Ljudi ne znaju koga da prate. Ali Ukrajinci žele vo?u. Indoktrinacija pod Sovjetskim Savezom u trajanju od 70 godina, imala je snažan uticaj na demokratsku svest me?u ljudima.

DW: Kriti?ari prebacuju Kli?ku da okleva i da nema jasan koncept?

Juri Rešeto: ?itava revolucija u ovom trenutku nema koncept. To nije samo Kli?kov problem, to je problem ?itavog pokreta. Ljudi su iscrpljeni, ne znaju kuda ?e ali ne mogu natrag. Žele demokratiju i slobodu, ali ne znaju šta je slede?i korak. I Kli?ko ne može to da im kaže, ?ak ako se u klju?nom trenutku nalazi na Majdanu. Još jedan problem je to što se predvodnici opozicije trenutno skrivaju. I Janukovi? je otišao u zaklon. Trenutno se ne zna da li je ovo samo zatišje pred buru. To bi bilo najgore,da se protesti okon?aju krvoproli?em i nasilnim ?iš?enjem Majdana. Ili se vode pregovori, iako o njima ništa ne znamo? Ljudima je dosta neizvesnosti. Verujem da Janukovi? odugovla?i i ra?una na to da ?e ljudi na Majdanu pre ili kasnije biti potpuno iscrpljeni i da ?e želeti da odu ku?i. On ?e da sa?eka. Zbog toga je spreman na male ustupke, kao što je osloba?anje zatvorenika. Ali on ?e se držati mo?i svim sredstvima.

DW: Lideri opozicije Kli?ko i Jazenjuk susre?u se danas (17.2.) sa kancelarkom Merkel. Koliko je poželjno mešanje iz inostranstva?

Juri Rešeto: Razgovarao sam sa mnogo ljudi na Majdanu: intelektualcima, obi?nim ljudima, ženama u skupim bundama. Svi se snažno protive mešanju Amerike i Evropske unije. Oni žele da sami pokrenu svoju zemlju. Jedan rabin iz Ukrajine mi je rekao: ‘Mi ne želimo u Evropu, mi jesmo u Evropi’. Odnosno: potrebne su proevropske reforme u Ukrajini, ali Evropa ne bi trebalo da odre?uje u kom pravcu ?e Ukrajina krenuti.

Juri Rešeto je novinar koji je putovao Ukrajinom da bi snimio reportažu za Doj?e vele. Tom prilikom je pratio nekadašnju predvonicu nema?ke Piratske partije Marine Vejsban koja je ro?ena u Kijevu, i razgovarao sa brojnim ljudima na Majdanu i ostatku grada.

(Stefani Hepner, Deutsche Welle)

Podelite ovu stranicu!