Jubilej Nezavisnog društva novinara Vojvodine

17 Jan 2010

Novinarkama Žužani Seren?eš i Branki Dragovi?-Savi? ve?eras su uru?ene nagrade Nezavisnog društva novinara Vo…

logondnv.jpgNovinarkama Žužani Seren?eš i Branki Dragovi?-Savi? ve?eras su uru?ene nagrade Nezavisnog društva novinara Vojvodine, na sve?anosti povodom 20. ro?endana tog najstarijeg nezavisnog udruženja novinara na prostoru bivše SFRJ.
Novinarki Radija Slobodna Evropa i medijskoj analiti?arki Žužani Seren?eš pripala je povelja i nov?ana nagrada za celokupan novinarski doprinos demokratizaciji društva, a novinarki lista “Dnevnik” Branki Dragovi?-Savi? godišnja nagrada NDNV-a, tako?e u vidu povelje i nov?anog iznosa.
Predsednik NDNV-a Dinko Gruhonji? rekao je na sve?anosti da ?e NDNV nastaviti da se bori za slobodu medija i ocenio da je sloboda javne re?i i novinara u Srbiji i dalje veoma ugrožena.
“Pre 20 godina, kada je NDNV osnovan, novinari koji nisu pristajali na ratnohuška?ku propagandu Miloševi?evog režima ostajali su bez posla. Danas smo svi izloženi politi?ko-tajkunskim pritiscima, ?iji je cilj da se u?utka kriti?ko i istraživackco novinarstvo i da se ne piše o grehovima iz prošle decenije, a naro?ito o tragovima prljavog novca i ratnog profiterstva”, kazao je Gruhonji?.
On je najavio da ?e NDNV u 2010. godini u svojim prostorijama otvoriti Medija centar Vojvodine.
NDVN-u stigle su brojne ?estitke povodom jubileja, a ?estitku su uputili i predsednici Vlade i Skupštine Vojvodine Bojan Pajti? i Šandor Egereši, koji je ocenio da NDNV zauzima zna?ajno mesto me?u institucijama koje se zalažu za promociju gra?anskih, demokratskih i evropskih vrednosti u Vojvodini.
“Svojim radom i zalaganjima do sada, pozitivno ste uticali na kvalitet objektivnog i pravovremenog informisanja i štitili ugled vaše profesije, koja sa sobom nosi veliku odgovornost”, navodi se u Egerešijevoj ?estitki.
Predsednik Skupštine Vojvodine je izrazio nadu da ?e saradnja sa NDNV-om i u budu?nosti biti dobra i na obostrano zadovoljstvo i dodao da ?e vrata Skupštine Vojvodine i dalje, baš kao što je to i do sada bio slu?aj, biti otvorena za sve aktivnosti NDNV-a.
NDNV je osnovan 17. januara 1990. godine, na inicijativu grupe uglednih vojvo?anskih novinara i intelektualaca.
Osnovni ciljevi udruživanja, kako tada tako i danas, bili su zalaganje za slobodu štampe i za otklanjanje politi?kih uticaja, odnosno zalaganje za profesionalno, objektivno i kvalitetno informisanje.
U septembru 1991. godine ?lanovi NDNV-a su svakodnevno iz prostorija udruženja u Zmaj Jovinoj ulici Novosa?anima, uz pomo? razglasa, ?itali vesti koje nisu smele biti objavljivane u državnim medijima. Akcija se zvala “Prozor”, a ?esto se dešavalo da se ispod prozora NDNV-a okupi i po nekoliko hiljada gra?ana. Bio je to istovremeno i kolektivni protest protiv rata i neistinitog informisanja.
Godine 1992. NDNV je po?eo da izdaje Vojvo?anski gra?anski list “Nezavisni”, koji je tokom celokupnog svog izlaženja, do 2002. godine, imao izrazito gra?ansku, antinacionalisti?ku i antiratnu orijentaciju.
NDNV je dobitnik nagrade Pokrajinskog ombudsmana za promociju tolerancije za 2008. godinu, povodom 60. godišnjice usvajanja Univerzalne povelje UN o ljudskim pravima.
Udruženje je i jedan od pokreta?a koalicije nevladinih organizacija “Gra?anska Vojvodina” 2006. godine. NDNV ure?uje i informativni internet sajt “Autonomija” na adresi www.autonomija.info.
Ovo novinarsko udruženje danas ima više od 450 ?lanova.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!