JP Vojvodinašume dobilo FSC sertifikat

30 Sep 2008

Javnom

Javnom preduze?u (JP) “Vojvodinašume” Petrovaradin uru?en je danas FSC sertifikat, koji predstavlja zna?ajno priznanje primene me?unarodnih standarda u gazdovanju šumama. U saopštenju Pokrajinskog sekretarijata za informacije se navodi da je sticanjem FSC sertifikata o održivom gazdovanju šumama JP “Vojvodinašume” Petrovaradin u mogu?nosti da ponudi puni asortiman šumskih drvnih i nedrvnih proizvoda iz sertifikovanih šuma. Dodaje se da je sve?anom uru?enju Sertifikata koje je održano u Privrednoj komori Vojvodine prisustvovao i predsednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereši koji je tom prilikom kazao da je ovakva vrsta priznanja u šumarskoj delatnosti po prvi put dodeljena u Vojvodini i Srbiji.
Direktorka “Vojvodinašume” Marta Taka?, kazala je da je to preduze?e prošlo kroz izuzetno komplikovan i odgovoran proces dobijanja FSC sertifikata, ali da njegovo dobijanje dokazuje ozbiljno poslovanje preduze?a koje karakteriše održivo i integralno gazdovanje šumama.
Sertifikat FSC, direktorki Vojvodinašuma uru?io je danas Direktor preduze?a za tehni?ka ispitivanja i analize SGS Beograd Marinko Ukropina.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!