Jovanu Dejanoviću Februarska nagrada

29 Jan 2016

Za doprinos razvoju grada u periodu od 1974. do 1982. godine

Skupština grada je skoro jednoglasno donela odluku da Februarska nagrada pripadne nekadašnjem gradona?elniku Novog Sada Jovanu Dejanovi?u, preneo je danas portal 021.

Za dodelu gradskog priznanja Dejanovi?u glasali su odbornici i vlasti i opozicije, izuzev ?lanova SRS-a koji se nisu složili sa predlogom smatraju?i da nekadašnji prvi ?ovek grada nije imao tolike zasluge za razvoj Novog Sada da bi zaslužio priznanje.

Februarska nagrada dodeljena mu je za doprinos razvoju grada u periodu od 1974. do 1982. godine kada je vodio novosadsku skupštinu. U tom periodu izgra?eni su Most slobode, SNP, Spens, kao i mnogi stambeni, privredni i obrazovni objekti.

Skupštinska ve?ina nije prihvatila predlog DS-a da se, zbog toga što je me?u predloženima za Februarsku nagradu bilo više onih koji zaslužuju priznanje, dodele i tri posebne nagrade i to režiseru Želimiru Žilniku, proslavljenom bokseru Slobodanu Ka?aru i arhitekti Miroslavu Krstonoši?u.

Priznanje Jovanu Dejanovi?u bi?e uru?eno 1. februara na Dan grada.

Bugarski: Jovan Dejanovi? primer kakvoj budu?nosti treba da težimo

Povodom odluke da se ovogodišnja Februarska nagrada Novog Sada dodeli Jovanu Dejanovi?u pokrajinski sekretar za lokalnu samoupravu Branislav Bugarski uputio je danas javnu ?estitku sa ocenom da je Dejanovi? primer kakvoj budu?nosti treba da težimo.

“Vaš rad i trag koji ste ostavili, u stvaranju uslova za bolji život gra?ana, bio je i bi?e inspiracija i visok cilj za svakoga ko želi da preuzme odgovornost za vo?enje Novog Sada. Moja generacija bila je u prilici da koristi usluge institucija koje ste vi izgradili i zato svesrdno pozdravljam ovogodišnju odluku da Februarska nagrada ode u prave ruke, odnosno ?oveku koji je pozitivan primer za sve nas kakvi ljudi treba da vode institucije i grade bolju budu?nost našeg društva”, poru?io je Bugarski u saopštenju.

U njemu se podse?a da je Jovan Dejanovi? preživeo dve godine u dva fašisti?ka logora i naj?uveniji gradona?elnik Novog Sada od Drugog svetskog rata do danas, tokom ?ijeg upravljanja su sagra?eni Spens, Most slobode, zgrada Srpskog narodnog pozorišta, Dom zdravlja na Limanu, obdaništa,  te nekoliko škola, ve?i delovi Limana, Novog
naselja i drugih delova grada, kao i mnogobrojna industrijska postrojenja.

Dejanovi? je, dodaje se, dao znatan doprinos urbanoj izgradnji i sre?ivanju privrednog i komunalnog stanja u gradu i razvoju prosvetno-kulturnog i sportskog života i mnogi Novosa?ani ga i danas smatraju najboljim posleratnim gradona?elnikom.

“Kakvog gradona?elnika je Novi Sad imao možda najbolje svedo?i ?injenica da su mu uru?eni klju?evi raznih svetskih gradova po?ev od Temišvara do San Franciska, te da mu je Fransoa Miteran uru?io francusku Legiju ?asti ?etvrtog stepena”, piše u saopštenju.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!