Jovanović: Ukinuti veronauku

23 Dec 2015

Građansko vaspitanje bi trebalo da postane obavezan predmet

Zamenik pokrajinskog sekretara za obrazovanje Aleksandar Jovanovi? ocenio je danas da bi veronauku trebalo ukinuti, a da bi gra?ansko vaspitanje trebalo, uz adaptacije, da postane obavezan predmet.

Ministar prosvete Sr?an Verbi? izjavio je nedavno za N1 da ?aci u osnovnim i srednjim škola imaju više ?asova nego što je to zakonom dozvoljeno i da je zbog toga predloženo da se broj ?asova iz obaveznih izbornih predmeta smanji i da se oni u?e samo u ?etiri razreda.

Aleksandar Jovanovi? je za RTV kazao da podržava ideju ministra prosvete. On je dodao i da su razlozi za uvo?enje veronauke u škole bili širenje pozivitnih vrednosti, a da je stanje danas, kako je rekao, nikada gore.

“Sve je više krivi?nih dela, zlostavljanja i maltretiranja u školama. Ne kažem da je tome doprinela veronauka. Ali, poslednja istraživanja govore o velikom stepenu netrpeljivosti dece prema druga?ijem i to u kontekstu religije i nacionalnosti”, naveo je zamenik pokrajinskog sekretara za obrazovanje.

Jovanovi? je poru?io da društvu nije potrebno širenje nerazumevanja, a da je dodatni problem to što ne postoje jasni kriterijumi i preciziran kvalitet nastave u slu?aju veronauke.

“Pokrajinski sekretarijat nema nadležnosti kada je re? o planu i programu, tako da verske zajednice nama ne dostavljaju svoj plan i program, a koliko sam upoznat ni resornom ministarstvu. I izbor verou?itelja spada u sivu zonu, jer verske zajednice, me?u kojima je SPC najve?a, dostave svoje spiskove sa imenima koja predlažu, a onda direktori škola sami biraju ko ?e predavati taj predmet”, objasnio je zamenik pokrajinskog sekretarata.

On je ocenio i da bi, umesto veronauke, deca u vojvo?anskim školama mogla da u?e jezik nacionalne sredine ili da se u ve?em obimu obu?avaju informati?koj pismenosti.

“Nama treba društvo obrazovanih i racionalnih, društvo u kojem ?e znati pametno da se promišlja i ocenjuje, kriti?ki razmišlja”, dodao je Jovanovi?.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!