Jovanović: Opozicija mora u zajednički front

20 Nov 2017

"Izboriti fer i poštene izborne uslove, i ne učestvovati u izbornom procesu ukoliko ne bude zadovoljen elementarni minimum"

Potpredsednik Narodne stranke Nikola Jovanovi? pozvao je opoziciju da na izborima nastupi u zajedni?kom frontu, jer su sve programske razlike manje važne od opstanka države i naroda.

Opozicija mora da se izbori za fer i poštene izborne uslove, i da ne pristane na u?estvovanje u izbornom procesu ukoliko ne bude zadovoljen elementarni minimum, napisao je Jovanovi? u tekstu u današnjoj “Politici”.

Jovanovi? je ocenio da je u Srbiji uspostavljen sistem “fasadne demokratije” sa “populistom na vlasti”.

Opozicija bi trebalo da mobiliše apstinente i rezignirane gra?ane i formuliše “jasnu alternativu populisti”, koji deluje kao “staratelj” pasiviziranog naroda i “namerno širi ose?aj nemo?i i predaje – svi su isti, ništa se ne može promeniti, a karte su ve? podeljene”, smatra Jovanovi?.

Jovanovi? je napisao da bi opozicija trebalo da argumentovano i racionalno objasni pristalicama vlasti da je populizam neproduktivan i štetan na?in vladanja koji ?e sve, osim male manjine na vlasti, u?initi siromašnijim i manje nezavisnim, i da je da je logika “bolje vrabac u ruci, nego golub na grani” pogrešna, jer “na kraju ne?emo imati ni jedno ni drugo”.

“Sistem u kojem nema takmi?enja, meritokratije, slobodne utakmice ideja, su?eljavanja – osu?en je na propast. Na opoziciji je da uveri ve?inu da promeni pravac voza, pre no što on neizostavno udari u zid“, naveo je Jovanovi?.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!