Jovanović: Okrenuti se Ahtisarijevom planu

04 Sep 2011

Lider LDP-a smatra da je za Srbiju i za Srbe korisno odustajanje od „mnogih praznih i opasnih” paralelnih institucija na severu Kosova

Lider Liberalno-demokratske partije (LDP) ?edomir Jovanovi? izjavio je da je za Srbiju i za Srbe korisno odustajanje od „mnogih praznih i opasnih” paralelnih institucija na severu Kosova i okretanje primeni Ahtisarijevog plana.

Paralelne institiucije su “više tempirana bomba i sredstvo za potkopavanje demokratskog poretka Srbije, nego servis obi?nih ljudi”, napisao je Jovanovi? u autorskom ?lanku za današnji novosadski Dnevnik.

Prema njegovim re?ima, sadašnje rukovodstvo Srbije nije krivo za gubitak Kosova, ali bi moglo da postane krivo za gubitak evropskle perspektive Srbije, ukoliko “zauvek ne odustane” od nemogu?ih ciljeva i robovanja frazi “i Kosovo i Evropa”.

On je ocenio da još uvek ima vremena da se Srbija okrene primeni Ahtisarijevog plana, koji predvi?a regulisane veze izme?u Beograda i Srba na Kosovu, a predvi?a i postepeno korigovanje odnosa Beograda i Prištine.

Jovanovi? je podsetio da i po Ahtisarijevom planu Srbi imaju pravo da organizuju zdravstveni, školski, komunalni, kulturni, sudski i institucionalni sistem, kao i da uti?u na rad policije, dok na klju?ne državne i lokalne odluke legitimni predstavnici Srba imaju pravo veta.

“Granice država na ruševinama bivše Jugoslavije su definitivno odre?ene i fakti?ki potvr?ene. Umesto da gradimo nove Berlinske zidove, predlažem da budemo racionalni i uradimo sve da granice u?inimo relativninm i živim, na šta su svedene granice država EU”, napisao je lider LDP-a.

(Autonimija)

Podelite ovu stranicu!