Jovanović: Obezbeđenje SPC nam zabranilo ulaz

23 Jan 2012

Ko su "momci u belim mantijama"?

Predsednik Skupštine Novog Sada Aleksandar Jovanovi? izjavio je danas da su i on i ?elnici grada i pokrajine, kao i ambasadori Izraela i Ma?arske bili fizi?ki spre?eni da u?u u prostor predvi?en za zvanice, prilikom današnjeg pomena žrtvama Novosadske racije koji je organizovala Srpska pravoslavna crkva (SPC).

“Mladi?i u belim mantijama, njih ukupno tridesetak, doslovno su nas fizi?ki spre?ili da u?emo u prostor iza ograde, predvi?en za zvanice”, rekao je Jovanovi? agenciji Beta.

Precizirao je da su, pored njega, spre?eni da u?u u taj prostor bili i gradona?elnik Igor Pavli?i?, predsednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereši, potpredsednica pokrajinskog parlamenta Maja Sedlarevi?, kao i ambasador Ma?arske Oskar Nikovic i ambasador Izraela Josef Levi.

Jovanovi? je dodao da je nakon toga iz protesta napustio pomen i naveo da se vratio na Kej žrtava racije nakon što je pomen bio završen.

„Nisam želeo da pravim incidente, jedino što sam želeo je da ostavim ružu na spomenik žrtvama Racije”, kazao je Jovanovi?.

„O?igledno je da ba?ki vladika Irinej Bulovi? pokušava da politizuje celu stvar i da ne preza ?ak ni od toga da zloupotrebljava žrtve za to”, ocenio je Jovanovi?.

Ovogodišnjem obeležavanju 70. godišnjice Novosadske racije prethodile su sva?e izme?u ba?ke eparhije SPC i gradskih vlasti.

Ba?ki episkop je gradskim ?elnicima poru?io da na današnji pomen u organizaciji SPC mogu da do?u samo kao obi?ni gra?ani, a ne kao zvanice.

Gradske vlasti su posle pomena SPC organizovale komemorativni skup u Gradskoj ku?i, na kojem je predavanje održao lovac na naciste Efraim Zurof, koji je i po?asni gra?anin Novog Sada.

Irinej: Moramo oprostiti, ali ne smemo zaboraviti

U Novom Sadu danas je obeležena 70. godišnjica zlo?ina Racije, u kojem je ma?arska vojska u januaru 1942. godine pobila i pod led Dunava bacila najmanje 1.300 Novosa?ana.

U ime Srpske pravoslavne crkve (SPC) pomen je pred više stotina gra?ana služio patrijarh te crkve Irinej na Keju žrtava racije.

„Obuzima nas jeza i užas i dan-danas zbog stradanja nedužnih gra?ana Novog Sada i Ba?ke. Diže nam se kosa na glavi i ledi krv u žilama. To su najcrnji i najkrvaviji dani u istoriji Novog Sada i okoline, mnogo crnji i krvaviji od onih dana kada je ovim prostorima harao Atila Hunski”, kazao je Irinej.

„Tada su stradali Srbi koji su pripadali pravoslavnoj veri. I to je bila njihova krivica, jer nisu pripadali veri svojih zlotvora. To je narod koji je vekovima živeo na ovim prostorima i svojim telima branio mo?nu Austrougarsku carevinu od Osmanlijskog carstva. Stradali su i Jevreji, nama bratski narod, stradala su naša bra?a Romi, koji su vekovima živeli sa nama. I svi oni su stradali jer su pripadali drugom narodu i drugoj veri”, rekao je Irinej.

On je rekao da je egzekutor ove strašne odmazde protiv srpskog, jevrejskog i romskog naroda bila ma?arska vojska, ali i neke komšije iz Novog Sada, koje su stale na stranu okupatora i u?estvovali u strašnom zlo?ina?kom delu.

„?inili su dela kojih bi se i ?avo postideo, sli?ne onim delima koje su u to vreme u našim zapadnim predelima gde su stradale stotine hiljada nedužnih naših ljudi. Možemo da im kao hriš?ani oprostimo, ali ne smemo da zaboravimo da se ne bi to isto ponovilo”, poru?io je Irinej.

Direktor Centra “Simon Vizental” iz Jerusalima, lovac na naciste Efraim Zurof rekao je da su zlo?ini poput Racije bili proizvod politike rasizma i antisemitizma nacisti?kog Tre?eg Rajha i njegovih saveznika.

„Pravda i se?anje su na?ini da se reaguje na ovakve zlo?ine. Ali, pravda može da pokaže ozbiljne nedostatke”, rekao je Zurof.

On je podsetio na slu?aj bivšeg ma?arskog žandarmerijskog kapetana Šandora Kepiroa, koga je sud u Budimpešti prošlog leta oslobodio krivice, usled nedostatka dokaza.

„Zato je veoma važno da smo prisutni ovde danas, da se se?amo, i da glasno i jasno poru?imo da nijedna politizovana presuda ne može da preina?i ?injenice niti da spere krivicu po?inilaca”, poru?io je Zurof.

U ime Jevrejske zajednice Srbije, pomen je služio vrhovni rabin Isak Asiel.

Pomenu žrtvama Racije prisustvovao je i gradona?elnik Novog Sada Igor Pavli?i? sa saradnicima, kao i predsednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereši.

Ovogodišnjem obeležavanju godišnjice Racije prethodile su sva?e izme?u SPC i gradskih vlasti oko toga ko ?e, kada i gde ?e organizovati pomen, odnosno komemoraciju, kao i ko sme a ko ne sme da govori na pomenu.

U javnosti su prisutne i polemike da li je u Novosadskoj raciji ubijeno oko 1.300 Novosa?ana, što je zvani?an podatak, ili, kako tvrde pojedini istraživa?i, izme?u 3.400 i 4.000 osoba.

Nakon pomena koji je organizovala SPC, gradske vlasti ?e u Gradskoj ku?i organizovati prigodan skup o Raciji, na kojem ?e tako?e govoriti Efraim Zurof.

Memorijalno društvo „Racija 1942.” popodne ?e organizovati pomen žrtvama Racije na novosadskom kupalištu „Štrand”, gde su ma?arske snage u januaru 1942. ubijale i pod led Dunava bacale Novosa?ane uhapšene tokom Racije.

To udruženje zahteva od gradskih vlasti da postave i spomen-obeležje na Štrand, u znak se?anja na žrtve Racije.

Ma?arska vojska je Raciju pravdala osvetom zbog pokušaja partizana da podbune lokalno stanovništvo u Ba?koj.

Racija je sprovedena u Šajkaškoj oblasti u Ba?koj, Novom Sadu i Be?eju i prema zvani?nim procenama, tada je pobijeno više od 4.000 gra?ana, me?u kojima najviše Srba i Jevreja.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!