Jovanović: Kasarne vratiti Novom Sadu

18 Jan 2012

Vojne objekte u Petrovaradinu u Podgrađu, kao i kasarnu „Arčibald Rajs” u Futoškoj ulici, izgradio je grad svojim parama

Predsednik Skupštine Novog Sada Aleksandar Jovanovi? zatražio je danas da vojne kasarne koje su izgra?ene gradskim novcem budu vra?ene u vlasništvo grada, a me?u njima i kasarna “Ar?ibald Rajs”, u kojoj su omladinski aktivisti samoinicijativno bili formirali alternativni Društveni centar.

Jovanovi? je saopštio da je, nakon uvida u dokumenta Istorijskog arhiva grada Novog Sada, zaklju?io da je pojedine vojne objekte izgradio grad sopstvenim novcem, te da je logi?no da ti objekti budu vra?eni u vlasništvo Novog Sada. Precizirao je da je re? o objektima u Petrovaradinu u Podgra?u, kao i o kasarni „Ar?ibald Rajs” u Futoškoj ulici, ?iji su jedan deo koristili omladinski aktivisti, od 22. decembra do 13. januara, kada ih je odatle iselila vojna policija, uz pomo? civilne policije. „Istorijski posmatrano, ovi objekti nikada nisu bili u vlasništvu vojske, ona je bila korisnik. Kasarne su izgra?ene kao opšte dobro, a opšte dobro ne može biti prodato”, naveo je Jovanovi? u saopštenju za javnost.
Dodao je da postoje dokumenti koji jasno ukazuju da je još u drugoj polovini 19. veka, grad pokrenuo izgradnju kasarne na Futoškom putu, sadašnje kasarne „Ar?ibald Rajs”, za potrebe tadašnjeg žandarmerijskog i pešadijskog puka.

Izbacivanje aktivista Društvenog centra iz bivše kasarne „Ar?ibald Rajs” danas je osudila i Liberalno-demokratska partija u Novom Sadu, koja je ocenila da je to „loš primer” reagovanja države na probleme i potrebe mladih. Izbacivanje aktivista iz bivše kasarne osudila je i Socijaldemokratska unija, a predsednik Skupštine grada Zrenjanina Aleksandar Marton, pored osude, založio se da se novosadski „recept” pretvaranja vojnih objekata u omladinske kulturne centre primeni i u tom najve?em gradu u srednjem Banatu.

Aktivisti Društvenog centra ju?e su saopštili da bivša kasarna „Ar?ibald Rajs” nije u vlasništvu Vojske Srbije, ve? Republi?ke direkcije za imovinu i upitali kako je onda mogu?e da vojna policija interveniše i izbacuje aktiviste.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!