Jovanović (CIRSD): Vesić želi grad spekulativne građevine i jeftine zabave

28 Aug 2017

"Državna i gradska administracija u Beogradu danas zauzimaju više prostora nego u doba socijalističke Jugoslavije"

Beograd kao grad mora da ima industrijske i transportne sadržaje da bi se razvijao, a gradski menadžer Goran Vesi? želi od glavnog grada da napravi Las Vegas ili Diznilend, izjavio je programski direktor Centra za me?unarodnu saradnju i održivi razvoj (CIRSD) Nikola Jovanovi?.

Jovanovi?, koji je blizak saradnik Vuka Jeremi?a, u autorskom tekstu za list Politika “Beograd (je odavno) na rekama”, isti?e da koncept razvoja prestonice koji predlaže naprednja?ko-socijalisti?ka vlast želi da prodaje stratešku zemlju, dok je vizija Jeremi?evog tima stvaranje jeftinije i efikasnije infrastrukture.

“Njih interesuje teški metro koji bi spajao njihove poluprivatne favele-naselja, nas beogradski železni?ki ?vor i robno-transportni centar u Makišu. Oni bi da metro i garaže budu što skuplji, sa što više kopanja, mi bismo da infrastruktura bude što jeftinija i efikasnija. Oni žele kratkoro?ne, mi dugoro?ne investitore”, naveo je Jovanovi?.

Prema njegovim re?ima, državna i gradska administracija u Beogradu danas zauzimaju više prostora nego u doba socijalisti?ke Jugoslavije.

Programski direktor CIRSD-a navodi da je cilj vlasti da sada na red do?e strateški najvrednije zemljište, ?ime ?e se onemogu?iti razvoj industrije i transporta.

“Mi ovde ne sporimo da je mogu?e zamisliti grad u kome se živi od kelneraja, jeftine zabave, taksiranja, spekulativne gra?evine, maloprodaje, državnih službi. Takvi gradovi ve? postoje u svetu – Las Vegas ili Diznilend, na primer. To me?utim nisu gradovi od kojih zavisi sudbina ?itave zemlje, kao što je slu?aj sa Beogradom”, napisao je Jovanovi?.

On je ocenio da prihodi od turizma ne?e biti dovoljni da bi se platio uvoz svih industrijskih proizvoda, hrane i energije.

“Kao što smo ve? videli na dugim prostorima, kada se prodaju strateške lokacije, prodaju se i budu?nost i opstanak naroda. Uvereni smo da tolika zavisnost od uvoza i inostranog kredita vodi u bedu”, naglasio je saradnik Vuka Jeremi?a.

“Vlastodavci gospodina Vesi?a bi da se rasprava vodi o komunalnim uslugama, lepoti fontana i visini novih zgrada. Mi bismo da raspravljamo o zaposlenosti, trgovini i industriji. Oni bi da sa susednim zemljama pri?aju o politici i istoriji, mi bismo pri?ali o budu?nosti, o transportu i trgovini preko beogradske luke, o regionalnom razvoju i industrijskoj saradnji, o plovidbi Dunavom”, smatra Jovanovi?.

On je zaklju?io da je cilj aktuelne vlasti samo jedna – doseljavanje svih u Beograd.

“Da svoju zemlju i ku?e prodaju budzašto i kupe stan od njihovih ‘investitora’ u Beogradu. Mi bismo da gra?anima Srbije stvorimo priliku da preko Beograda trguju sa celim svetom. Da koriste svoju zemlju i fabrike, pa da svoju robu unov?e preko Beograda. Mi bismo da svako ko živi u Beogradu dobro zara?uje i pla?a porez, a time i dobro zdravstvo, kanalizaciju, vodovod. Oni bi da sve te usluge daje gradska uprava, kao milostinju sirotinji koju sami prave”, istakao je programski direktor CIRSD-a Nikola Jovanovi?.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!