Jovanović: Autonomija Vojvodine je politički projekat, a ne pitanje jedne stranke

14 Dec 2014

Dušan Mijić: Vojvodina Vojvođanima!

Predsednik Liberalno-demokratske partije (LDP) ?edomir Jovanovi? izjavio je danas da vojvo?anska autonomija mora da bude politi?ki projekat, a ne pitanje jedne ili dve politi?ke stranke.

“Vojvodina je uporište za modernizaciju Srbije. Ideja autonomije Vojvodine ne može se svesti na prebrojavanje poslanika u Skupštini Vojvodine”, rekao je Jovanovi? na izbornoj skupštini LDP-a Vojvodine.

On se založio za razgovor sa politi?kim strankama o pitanju autonomije Vojvodine i dodao da nijedna tema u tim razgovorima ne sme da bude zabranjena a cilj treba da bude da Vojvodina stane na noge.

Jovanovi? je zatražio da šef poslani?ke grupe Demokratske stranke u Skupštini Vojvodine Borislav Novakovi? bude pušten iz pritvora jer njegova odbrana sa slobode nije pretnja ni za koga.

“Šta je cilj pritiska na pokrajinske vlasti? Da li postoji bilo kakav projekat, sem želje da se do?e na vlast i da se jedna vrsta nemo?i, koja je vidljiva i sada u pokrajni, zameni drugom vrstom nemo?i?”, upitao je Jovanovi?.

Prema njegovim re?ima, u društvu u Srbiji ne postoji plan ve? samo spisak problema.

On je oštro kritikovao Vladu Srbije i rekao da nije u interesu Srbije da u njoj sedi 20 nesposobnih ministara, poput ministra spoljnih poslova koji sada u?i engleski jezik, ministarke urbanizma koja ne zna šta je urbanizam, ministra energetike koji ne zna šta je energetika, ministarke poljoprivrede, kojoj javnost ne zna ni prezime, guvernerke Narodne banke Srbije koja je tada prvi put ušla u centralnu banku.

“Ako sa 200 poslanika nisi u stanju da nešto uradiš, onda se gra?ani s pravom pitaju da li politika uopšte služi za menjanje stvari na bolje”, rekao je Jovanovi?.

Dodao je da nije za “rat” sa Aleksandrom Vu?i?em i Srpskom naprednom strankom i rekao da cilj u društvu treba da bude da se ispravi ono u ?emu su prethodne generacije grešile.

Potpredsednik LDP-a Dušan Miji? ocenio je da zvani?ni Beograd i danas Vojvodinu doživljava kao “ratni plen”.

“I danas je na delu proceš poništavanja autonomije Vojvodine, i danas SNS sa svojim desni?arskim saveznicima svaki pokušaj razgovora o autonomiji Vojvodine pokušava da prikaže kao separatizam”, ocenio je Miji?.

Prema njegovim re?ima, Vojvodina je najviše zainteresovana za evropski put Srbije, jer svojim istorijskim, kulturološkim i civilizacijskim nasle?em ima za to interesa.

Miji? je rekao da je danas usvojen i Statut LDP-a Vojvodine, koji ?e biti predložen i na izbornoj skupštini cele stranke, a ?iji je cilj da pokrajinska organizacija stranke dobije punu autonomiju u skladu sa zalaganjem partije za široku autonomiju Vojvodine.

?edomir Jovanovi? je podržao ovaj predlog statuta i rekao da ?e u Beogradu imati punu podršku za sve pokrajinske inicijative i “apsolutno uvažavanje” pokrajinskih interesa.

Dušan Miji? je rekao da se programski cilj LDP-a Vojvodine može definisati devizom “Vojvodina Vojvo?anima”.

Novoizabrani predsednik Pokrajinskog odbora LDP-a Saša Šu?urovi? rekao je da ?e mu glavni cilj biti obnova i unapre?enje strana?ke infrastrukture. Šu?urovi? je i predsednik opštine Novi Be?ej.

?lanica Politi?kog saveta LDP-a Danica Stefanovi? kazala je da da ta stranka mora veliku pažnju da posveti obrazovanju.

Za zamenika predsednika Pokrajinskog odbora LDP-a izabran je Predrag Pati? iz Pan?eva, a u najužem rukovodstvu su i Svetlana Sabo iz Sremske Mitrovice i Robert Šebek iz Subotice.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!