Josipović smijenio analitičara zbog ocjene o referendumu

02 Oct 2014

Jović je u časopisu Fakulteta političkih nauka "Politička misao" napisao da su referendumi o nezavisnosti u bivšoj Jugoslaviji, osim crnogorskog iz 2006, bili neliberalni

Hrvatski predsjednik Ivo Josipovi? razriješio je dosadašnjeg glavnog analiti?ara Dejana Jovi?a zbog tvrdnje da je referendum o nezavisnosti Hrvatske bio neliberalan i antidemokratski.

“Ta izjava je štetna i pogrešna i zato sam donio odluku o razrješenju Jovi?a\”, rekao je Josipovi? novinarima.

Jovi? je u ?asopisu Fakulteta politi?kih nauka “Politi?ka misao” napisao da su referendumi o nezavisnosti u bivšoj Jugoslaviji, osim crnogorskog iz 2006, bili neliberalni.

“Možda su bili demokrati?ni ako se pod demokratijom podrazumijeva samo utvr?ivanje koga ima više, a koga manje”, napisao je Jovi?, prenose agencije.

Ali, smatra on, liberalni sasvim sigurno nisu bili, jer nije bilo dovoljno slobode da bi svako bez opravdanog straha od drasti?nih posledica mogao re?i ta?no ono što misli.

“Nije bilo dovoljno slobode. A nema je ni danas. Agresivnost i nasilje bile su glavne karakteristike naših referenduma o nezavisnosti”, ocijenio je Jovi?.

Referendum o hrvatskoj samostalnosti održan je 19. maja 1991. godine, a glasalo je 83,56 odsto bira?a. Njih 94,17 odsto izjasnilo se za samostalnost, a za ostanak Hrvatske u Jugoslaviji kao jedinstvenoj saveznoj državi, što je bila druga ponu?ena opcija, glasalo je 1,2 odsto gra?ana. Sabor Hrvatske donio je 25. juna 1991. ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti te države.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!