“Još uvek” Vojvodina

14 Feb 2014

Nikolićeva pretnja ili frojdovski “lapsus”

Predsednik Srbije Tomislav Nikoli?, poznat i kao master ?etni?ki vojvoda, posetio je danas vojvo?ansku prestonicu, preciznije sigurnu ku?u srpskog nacionalizma Maticu srpsku. Dao je svoj intelektualni doprinos predstavljanju drugog toma Srpske enciklopedije, sve u društvu drugih intelektualnih gromada – sveštenstva SPC, akademika SANU, vo?stva Matice srpske i drugih. Tu su bili i predstavnici lokalne novosadske i pokrajinske vlasti.

Obra?aju?i se svesrpskom skupu, pozdravivši preosveštenstvo i druge velikane, Nikoli? je ljubezno pozdravio i predstavnike vlasti. Poseban je pozdrav uputio “poštovanim ?lanovima Vlade još uvek autonomne pokrajine Vojvodine”.

Novinari su od osoba iz Nikoli?evog protokla unapred dobili odštampan govor predsednika, a u njemu nije bilo pozdrava zvani?nicima iz pokrajine. O?igledno je Nikoli? improvizovao i izjavio nešto što je možda hteo, možda nije, ali što zvu?i kao pretnja da ?e uskoro, verovatno za vreme naprednja?kog vakta, autonomija biti ukinuta.

Možda je Nikoli? hteo da kaže da ova Vlada Vojvodine ne?e još dugo, i da ?e naprednjaci uz pomo? partnera preuzeti vlast u pokrajini bez izbora ili sa njima. Možda je hteo da kaže da je termin Vlada Vojvodine neustavnna kategorija posle odluke Ustavnog suda Srbije kojom su ionako male i simboli?ne nadležnosti autonomne pokrajine dodatno sužene. Ali ?ak i ako mu nije bio cilj da uputi pretnju gra?anima Vojvodine da ?e autonomija biti ukinuta, Frojd bi imao šta da kaže o ovom „lapsusu”.

Ina?e, poseta Nikoli?a Novom Sadu donela je probleme novinarima, koji su “zbog velikog broja zvanica” program pratili u susednoj prostoriji, putem live streaminga sa sajta Matice, onemogu?eni da u?u u salu i zajedno sa predsednikom osete atmosferu ovog skupa.

Tokom predstavljanja knjige, Matica srpska organizovala je i kulturno-umetni?ki program u kojem je u?estovao Novosadski kamerni hor, koji je izveo himnu „Bože pravde”, pesmu „Tebe pojem” Stevana Mokranjca, „Divna no?i” Stanislava Bini?kog i, razume se, „Vostani Serbije”.

U pozdravnoj re?i predsednik Matice srpske Dragan Stani? naglasio je – „svi smo prepozali pesme koje je hor izveo, a posebno i razume se Vostani Serbije”.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!