JKP se ne obazire na građane: Dino park u Novom Sadu do početka školske godine

16 Jun 2015

Odabrana firma iz Beograda, koja se jedina javila na tender

Procedura za izbor ponu?a?a za nabavku 20 replika dinosaurusa i podizanje „Dino parka“ u Novom Sadu danas je završena i odabrana je firma „Lagrota internacional“ iz Beograda, koja se jedina prijavila na tender, saopštilo je Javno komunalno preduze?e Gradsko zelenilo.

Mišljenje komisije tokom današnjeg dana razmotri?e i Nadzorni odbor Gradskog zelenila i ukoliko se sa izveštajem komisije slože ?lanovi tog tela, petogodišnji ugovor izme?u tog JKP i odabrane firme bi?e potpisan u roku od sedam dana od prijema obaveštenja o rezultatima tendera.

“Ugovorne obaveze koje se ti?u samog postavljanja parka obe strane moraju da ispune u roku od 45 dana i o?ekujemo da Dino park bude otvoren uo?i po?etka nove školske godine, dakle, do 1. septembra”, navodi se u saopštenju.

Podse?a se da je kao lokacija za postavljanje replika dinosaurusa izabran Železni?ki park, iz kojeg se ne?e uklanjati postoje?e zelenilo, a park dinosaurusa ?e zauzeti dve tre?ine postoje?eg parka, bi?e ogra?en i ulaz ?e se napla?ivati 200 dinara.

“Postavljanjem ‘Dino parka’, turisti?ka ponuda Novog Sada ?e biti znatno oboga?ena, posebno kada su u pitanju deca i organizovanje ?a?kih ekskurzija iz celog regiona. Problemi u parku kod Železni?ke stanice, koji su trajali decenijama unazad, na ovaj na?in bi?e rešeni”, navodi se u saopštenju.

Opozicione politi?ke stranke u Novom Sadu, kao i gra?ani iz tog dela grada, protestovali su u više navrata zbog ideje o postavljanju “Dino parka”.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!