LSV za vraćanje kompletne imovine Vojvodini

31 Aug 2011

Najvažniju zamerku LSV vidi u tome što nacrt zakona nije predvideo da u javnu svojinu koja će biti vraćena Vojvodini ne uđu nepokretnosti koje su građene sredstavima Vojvodine

Predsedništvo Lige socijademokrata Vojvodine (LSV) donelo je odluku da Zakon o javnoj svojini predvidi vra?anje kompletne imovine koja je izgra?ena sredstvima Vojvodine i njenih gra?ana.

Portparolka LSV-a Aleksandra Jerkov rekla je na konferenciji za novinare da je to princip na kojem stranka insistira godinama i koji je zastupao šef radne grupe za izradu zakona Bojan Kostreš i da LSV od toga ne?e i ne sme da odustane.

„Stav Predsedništva LSV ?e predstavljati i naše predloge za dopunu Nacrta zakona o javnoj svojini, koji ?e Vladi Srbije biti upu?eni nakon javne rasprave“, rekla je Jerkov.

Najvažniju zamerku LSV vidi u tome što nacrt zakona nije predvideo da u javnu svojinu koja ?e biti vra?ena Vojvodini ne u?u nepokretnosti koje su gra?ene sredstavima Vojvodine, a u me?uvremenu su joj oduzeta osniva?ka prava.

„To su Elektroprivreda, PTT, Telekom, magistarlne drumske i železni?ke saobra?ajnice. Gra?ani su ovu imovinu finansirali i Vojvodina ih je godinama održavala i to se ne može poništiti bilo kakvim hipercentralizmom“, rekla je Jerkov.

Prema njenim re?ima, LSV ?e tražiti da u nacrt zakona u?e i predlog da se Vojvodina obešteti sa 840 miliona evra zbog „skandalozne prodaje Naftne industrije Srbije, jer je vojvo?anski Naftagas pre privatizacije ?inio 80 odsto kompanije“.

Jerkov je rekla da LSV smatra i da je Vlada Vojvodine morala da insistira da Nacrt zakona o javnoj svojini predvidi i transfer sredstava koja su neophodna za prenos nadležnosti sa Republike na Pokrajinu, kako bi se stvorili uslovi za sprovo?enja svih obaveza koje proisti?u iz Zakona o prenosu nadležnosti.

„Glavni odbor LSV ?e doneti kona?nu odluku o postupanju narodnih poslanike naše stranke kada Zakon o javnoj svojini na?e u Skupštini Srbije“, rekla je Jerkov i pozvala Vladu Vojvodine da insistira na dopunama zakona koje je sama tražila.

Ocenila je da je najve?a odgovornost na predsedniku Vlade Vojvodine Bojanu Pajti?u i da je ovo pravi trenutak da istraje, stavi se iznad strana?kih principa i stane na stranu interesa gra?ana Vojvodine.

„Ako Pajti? ovo ne može da uradi kao predsednik Vlade Vojvodine, onda neka to u?ini kao potpredsednik Demokratske stranke“, rekla je Jerkov.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!