JELENA MILIĆ: Srbija na meti meke moći Rusije

24 May 2015

Zapad sve oštrije kritikuje Moskvu da je krenula u pohod protiv demokratije i liberalnih vrednosti u nastojanju da povrati doba „hladnog rata“, ideološkog konflikta i „sfera interesa“

Zapad posebnu pažnju posve?uje nastojanjima Rusije da zaustavi dalji proces proširenja evroatlanske zajednice liberalnih demokratija, u koji su uklju?ene i zemlje Zapadnog Balkana, kaže ekspert za transatlantske odnose, Jelena Mili?.

Mili? tvrdi da Moskva nastoji da minira evropsku integraciju Srbije iz nekoliko pravaca, a pre svega argumentacijom da Zapad više nema šta da ponudi zemljama koje žele pridruženje evropskom bloku.

„Rusija ho?e da pokaže da proces evropske integracije Srbije i svih drugih zemalja u regionu nije više tako primamljiv za zemlje kao što je bio 1990-tih kada je Rusija bila slaba i kada su isto?noevropske zemlje pobegle zato što nije bilo alternative. Moskva sada ho?e da pokaže da postoji alternativa i to radi pre svega za svoje unutrašnje-politi?ko tržište. Da se Rusima pokaže da proces evropskih integracija ne donosi ekonomsko blagostanje i da ne doprinosi toliko stabilnosti.

Oni vrlo dobro vide da je proces normalizacije Beograda i Prištine bio ulaznica u proces evropskih integracija Srbije. Po nekim mojim izvorima oni solidno rade na miniranju implementacije tog sporazuma. Mislim da su to jako opasne stvari. Na kraju ?e zaista uticaj Moskve na ceo region biti sli?an onome što je švedsko ministarstvo odbrane identifikovalo kao ruski ‘meki uticaj’ na Baltiku – iste takve metode ve? su odavno primenjivane ovde. Razlika je u tome što su balti?ke zemlje ?lanice NATO i Evropske unije i mnogo ure?enije. Kod njih efekti te destabilizacije ne moraju da budu tako opasni kao kod nas.“

Ruska pravoslavna crkva, tako?e, ima ulogu u širenju uticaja Moskve, kaže Mili?.

„Poslednjih par godina posete ruskih pravoslavnih zvani?nika su sve ?eš?e u Srbiji i oni polako usmeravaju zvani?nike srpske crkve, bez obzira što smo autokefalni, da postanu otvoreniji prema svim tim konzervativnim trendovima i da se o njima svakodnevno izajšnjavaju.“

Moskva se uklju?uje u trku sa Zapadom u stvaranju poluga uticaja i mehanizma meke mo?i u inostranstvu. Posle osnivanja globalne televizije „Raša tudej”, po uzoru na Si-En-En, došao je na red nevladin sektor.

Me?utim, naša sagovornica je skepti?na:

„Stvori?e se niz kojekavih nevladinih organizacija i centara za globalno bratstvo, globalni mir, analitiku i sli?no, ali je toliko o?ito da je to propaganda Putinove politike a ne pošten i ozbiljan analiti?ki istraživa?ki rad iza toga, da ?e to vrlo brzo izgubiti kredibilitet.

Oni trenutno u srpskim medijima imaju istu pokrivenost ako ne i ve?u nego neko drugi. Njihova pokrivenost ne dolazi od Sputnjika – nove radio-internet stanice koja se sada emituje na srpskom jeziku, koja je direktna afilijacija ruskog programa „Raša tudej“ – ve? dolazi tako što se te vesti prenose u glavnim elektronskim i glavnim štampanim medijima u Srbiji. Ali to nije slu?aj sa mnogo kvalitetnijim analizama koje naj?eš?e smatraju da Srbija treba da se opredeli za dugoro?an put ka Zapadu.“

Mili? tako?e smatra da bez, kako kaže, „nevidljive ruke“ vlade Srbije takva propaganda ne bi mogla toliko da napreduje.

Beograd ucenjuje Zapad, a pre svega Evropsku uniju, drže?i otvorena vrata prema Rusiji,“ zaklju?uje Mili?.

(Jela Defran?eski, Glas Amerike)

Podelite ovu stranicu!