Jedrilice na Čeneju

12 Aug 2010

Ukoliko je pilot jedrilice vešt i uspe da "pronađe" termički stub, on u vazduhu može provesti i do 10 sati.

Državno prvenstvo u jedrili?arstvu bi?e otvoreno sutra na sportskom aeodromu u ?eneju pored Novog Sada, saopštio je danas Aero klub “Novi Sad”, koji je i doma?in ovoga 56. po redu prvenstva.

Državno prvenstvo je otvorenog tipa, što zna?i da mogu da u?estvuju i takmi?ari iz drugih država u “otvorenoj konkurenciji” pa ?e, kako je najavljeno, pored takmi?ara iz Srbije, u?estvovati i takmi?ari iz Slovenije.

Oni ?e se nadmetati u disciplini “prelet”, koju karakteriše zadata maršuta, odnosno ta?ke koje takmi?ari treba da prelete u što kra?em vremenskom periodu.

Nakon sletanja, merenja se vrše uzimanjem GPS ure?aja ili Logera iz jedrilica, ?ime se proverava ta?nost i vreme preleta po zadatim ta?kama.

Uobi?ajene rute su na teritoriji Vojvodine, odnosno polazna ta?ka je aerodrom na ?eneju, odakle se leti prema Zrenjaninu, Vršcu, Kikindi, Subotici, a nakon zadatih preleta takmi?ari se vra?aju i sle?u na Aerodrom ?enej.

Vazduhoplovno jedrili?arstvo je sport koji se obavlja na bezmotornim jedrilicama.

S obzirom da jedrilica ne poseduje motor kako bi se sama vinula u vazduh, to se radi uz pomo? odre?enih tipova aviona, koji “šlepaju” jedrilice do visine od 600 metara, nakon ?ega se pilot jedrilice otka?i od aviona i let dalje nastavi sam.

Jedrilica ostaje u vazduhu i može da se popne na visinu i sama ukoliko postoje termi?ka strujanja u vazduhu. To su stubovi toplog vazduha koji se vertikalno kre?u na gore jer je topao vazduh lakši od hladnog.

Ukoliko je pilot jedrilice vešt i uspe da “prona?e” termi?ki stub, on u vazduhu može provesti i do 10 sati.

Organizator Državnog prvenstva je Vazduhoplovni savez Srbije, a održavanje prvenstva pomogli su Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu i Gradska uprava za sport i omladinu.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!