Jednostrana primena SSP-a pretnja agraru

30 Sep 2008

Predsednik

Predsednik PIV-a Pajti? sa vojvo?anskim privrednicima


– U vezi s jednostranim primenom Sporazma o stabilizaciji i pridruživanju treba biti obazriv, posebno kada je u pitanju naša poljoprivreda – smatra predsednik Izvršnog ve?a Vojvodine Bojan Pajti?, koji je ju?e o tome razgovarao s vojvo?anskim privrednicima u Privrednoj komori Vojvodine.

Pajti? je kazao da ne vidi razlog da Srbija jednostrano primenjuje Sporazum u oblasti poljoprivrede jer bi to moglo da upropasti doma?u poljoprivedu koji još nije postigla standarde EU, niti može da bude konkurentna evropskoj proizvodnji koja za tu oblast izdvaja velike subvencije.
Predsednik Koncerna “Hemofarm” iz Vršca Miodrag Babi? kazao je da trgovinski deficit treba shvatiti ozbiljno i usprotivio se jednostranoj primeni SSP-a bez detaljne analize.
– Lako je nekome iz Brisela da kaže da treba jednostrano primenjivati SSP. A kakve to posledice ima u Srbiji? – zapitao je Babi?, koji se pri tome ogradio, rekavši da se to “najmanje ti?e lekova”. – Meni bi možda malo i odgovarala jednostrana primena, ali bi za druge bila pogubna.

On je zatražio da se PKV i Izvršno ve?e Vojvodine založe za izradu strategije izvoza i da država prema izvoznicima ima odgovorniji odnos.
Predsednik Regionalne privredne komore u Subotici Slobodan Vojinovi?, koji je i zamenik pokrajinskog sekretara za privredu, kazao je da Srbija mora spasavati svoju hranu i energetiku, navode?i kao primer Rumuniju, koja je sve do ulaska u EU carinama štitila svoju hranu.

Vojvo?anski privrednici govorili su i o problemima s kojima se suo?avaju, poput novih taksi za izvoz gra?evinskog materijala, cene gasa za industrijske potroša?e koja je za njih neprihvatljiva i koja je, ina?e, ve?a nego u okruženju, o odnosu prema izvoznicima, o jesenjoj setvi, privatizaciji…

(Dnevnik) 

Podelite ovu stranicu!