Jedni čitaju, drugi čekaju

27 Sep 2008

Poslanici

Poslanici srpskog parlamenta o vojvo?anskom statutu

Poslednja stanica u postupku usvajanja vojvo?anskog statuta bi?e Skupština Srbije, koja svojom odlukom obezbe?uje stupanje na snagu najvišeg pokrajinskog akta. Za sada još uvek nema nekih konkretnih reakcija iz srpskog parlamenta, pa je “Dnevnik” pitao poslanike vladaju?e koalicije da li su upoznali s rešenjima koja nacrt statuta nudi.

Šefica poslani?kog kluba G17 plus Suzana Grubješi? kaže da je pro?itala statut Vojvodine, zato što je Pokrajinski odbor ove stranke «imao neke primedbe na nacrt, pa je to kasnije raspravljeno».
– Neke primedbe su usvojene, neke nisu, ali uglavnom, tekst je usaglašen u vladaju?oj koaliciji. Zato i o?ekujem da ?e ovaj dokument pro?i u Skupštini Srbije. Što se ti?e G17 plus, mi podržavamo sve što ide u prilog ja?anju autonomije Vojvodine – izri?ita je Suzana Grubješi?.

Predsednik poslani?ke grupe PUPS-a Momo ?olakovi? kaže za „«Dnevnik“» da se upoznao s nacrtom statuta Vojvodine, a «trenutno obavlja konsultacije s nekim svojim stru?nim saradnicima».
– Dobro je što otvorena javna rasprava. U na?elu mislim da je nacrt statuta prihvatljiv, uz odre?ene korekcije, koje ?e verovatno proiste?i iz javne rasprave. Mislim da takav akt može da se podrži uz sugestije koje ?emo i mi dati u toj javnoj raspravi. Posebno insistiram na tome da se u javnu raspravu uklju?e i poslanici Skupštine Srbije, koji ?e biti u prilici da daju svoj glas za ili protiv statuta. Verujemo da ?emo na taj na?in do?i do rešenja i do akta koji ?e odgovarati pre svega svim gra?anima Srbije, a posebno gra?anima Vojvodine – navodi ?olakovi?.

?elnica kluba „Za evropsku Srbiju“ Nada Kolundžija, na pitanje da li je pro?itala nacrt statuta, kaže –« ne u celini».
– Nacrt je poslat u javnu raspravu, pre toga ga usvaja pokrajinski parlament. Procedura podrazumeva da se rasprava prvo vodi u Vojvodini, da se prethodno vojvo?anski parlament izjasni o tome, a da onda stigne nama u Skupštinu Srbije. Onda ?emo se pozabaviti tim dokumentom, jer u ovom trenutku, pre javne rasprave, ne možemo znati da li ?e to biti i kona?an tekst – podvla?i Nada Kolundžija.

Poslanik kluba manjina Bajram Omeragi? kaže da narodnim predstavnicima nije zvani?no prosle?ena verzija statuta Vojvodine.
– Vide?emo kada budemo imali prilike da dobijemo krajnju verziju, šta u njoj stoji. Ovako samo iz novina pratimo šta se dešava, a to nam nije dovoljno da bismo zauzeli neki odre?eni stav – prime?uje Omeragi?.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!