Jedna rečenica menja sve!?

25 Feb 2013

Ministarstvo poljoprivrede ne prestaje da se blamira, trebalo im pola godine da sastave jednu rečenicu

Ministar poljoprivrede ne prestaje da se bruka u javnosti svojim kontroverznim izjavama o ispravnosti mleka koje pijemo, a sada mu se u bruci pridružuje i celo njegovo Ministarstvo.

U dopisu Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede – upu?enom tek danas! – veterinarskim inspektorima koji na terenu nadziru kvalitet sto?ne hrane na gazdinstvima koja proizvode mleko, “poštovanim kolegama” se nalaže ono što bi odavno trebalo da im je redovan posao: da na gazdinstvima preporu?e “da se hrana koja je plesnjiva izbaci iz upotrebe i da se uvede u ishranu zdrav kukuruz”.

Doslovce (bez redakcijskih intervencija): “Poštovane kolege, zbog pojave afla toksina M1 u mleku iznad dozvoljenih granica , molim Vas da u toku vašeg aktivnog nadzora na gazdinstvima date preporuku da se hrana koja je plesnjiva izbaci iz upotrebe i da se uvede u ishranu zdrav kukuruz, silaža… kao preporuku da se koristi Zeolit”

Originalni dokument pogledajte na ovom linku.

Zeolit koji se pominje u dopisu je mineral koji se kao ekološki preparat koristi u poljoprivredi, sto?arstvu, živinarstvu, farmaciji i medicini za detoksikaciju organizma i prevenciju raznih problema koji mogu nastati nepravilnom ishranom ili usled poreme?aja metabolizma.

Specifi?na struktura zeolita omogu?ava njegovu upotrebu kao mineralnog sun?era koji skuplja sve otrove u organizmu, vezuje ih za sebe i s fekalijama izbacuje napolje, ne ostavljaju?i za sobom nikakve hemijske zaostatke.

Veterinarska inspekcija zabranila je danas proizvodnju mleka na 12 farmi zbog povišenog nivoa aflatoksina u mleku, izjavila je na?elnica Veterinarske inspekcije Sanja ?elebi?anin. Ona je Televiziji “Pink” rekla da o?ekuje da ?e za nekoliko dana “blokirane” farme imati “?istu situaciju” – mleko ne?e morati da se uništi, ve? ?e i?i do mlekara. Prema njenim re?ima, danas se o?ekuju rezultati za 24 farme.

(Blic)

Podelite ovu stranicu!