Jedanaest predsednika opština nije prijavilo imovinu

03 May 2015

Agencija za borbu protiv korupcije pokreće postupke

Agencija za borbu protiv korupcije pokrenu?e postupke protiv gradona?elnika Sombora Saše Todorovi?a iz Srpske napredne stranke i još desetoro predsednika opština jer nisu prijavili svoju imovinu i prihode, saznaje Pištaljka.

Ako se dokaže da su ovi funkcioneri imali nameru da prikriju imovinu oni bi mogli završiti u zatvoru i do pet godina jer je to po Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije predvi?ena kazna za funkcionere koji kriju imovinu ili dostavljaju lažne podatke o njoj. Takva kazna nikada nije izre?ena u praksi.

Iako je Todorovi? na ?elu Sombora ve? godinu dana, od 22. maja 2014. godine, on još nije podneo imovinsku kartu Agenciji, a po zakonu je bio dužan da to u?ini najkasnije 30 dana od izbora na funkciju. Osim njega, izveštaje o imovini i prihodima nisu podneli ni predsednici opština: Ba?ka Palanka Aleksandar?edovac (SNS), Titel Dragan Boži? (SNS), Koceljeva Dušan Ilin?i? (Grupa gra?ana Veroljub Mati?), Kostolac Ivan Savi? (SNS),  Despotovac Dejan Nenadovi? (SPS), Svilajnac Predrag Milanovi? (DS), Prijepolje Emir Hašimbegovi? (SDP), Sevojno Brane Sindžirevi? (SNS), Lu?ani Vesna Stamboli? (SNS), Raška Ignjat Rakiti? (SNS). I najmla?oj na funkciji Vesni Stamboli?, koja je za predsednicu Lu?ana izabrana 25. februara ove godine, istekao je zakonski rok od 30 dana da prijavi imovinuAgenciji.

I dok je imovina Todorovi?a još uvek tajna za javnost u Srbiji, Pištaljka je saznala da on ima tri i po puta ve?u platu nego što u proseku zara?uju njegovi sugra?ani. Gradona?elnik Sombora mese?no je prošle godine primao u proseku 120.000 dinara, tvrdi se u odgovoru Gradske uprave Sombora koji je Pištaljka dobila tek nakon žalbe Povereniku za informacije od javnog zna?aja. Prose?na plata u ovom gradu u februaru 2015. godine iznosila je 35.213 dinara.

Todorovi? je imovinu prijavio 2010. godine, kada nije bio gradona?elnik nego pokrajinski poslanik i po toj imovinskoj karti on ima stan od 36 kvadrata koji je kupio na kredit. Kao pokrajinski poslanik primao je mese?no 37.000 dinara na ime poslani?kog dodatka i kao nastavnik u dve srednje škole 44.000 dinara. Tokom prošle godine, osim plate gradona?elnika, on je na ime dnevnica primio još 79.867 dinara.

U Agenciji za borbu protiv korupcije nam je potvr?eno da Todorovi? nije dostavio svoju imovinsku kartu i da ?e protiv njega biti pokrenut postupak radi utvr?ivanja postojanja povrede Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Prema izveštajima Agencije, predsednici opština i gradona?elnici ni ranije nisu poštovali zakon kada je re? o prijavljivanju imovine. Protiv šezdeset jednog predsednika opštine od po?etka 2013. do oktobra 2014, Agencija je pokrenula postupke, me?utim niko još nije završio u zatvoru zbog toga što je krio imovinu. Najve?u kaznu platio je predsednik opštine Rekovac Predrag ?or?evi? (SPS) koji je zbog neblagovremene prijave imovine kažnjen sa 70.000 dinara.

Jedini opštinski ?elnik protiv koga je podneta krivi?na prijava zbog neprijavljivanja imovine, odnosno davanja lažnih ili nepotpunih podataka, je predsednik beogradske opštine Mladenovac Dejan ?oki? iz Demokratske stranke. ?oki? u svojoj imovinskoj karti nije naveo da je suvlasnik firme „Komerc javor“, a kako se navodi u obrazloženju preporuke za njegovo razrešenje koje je donela Agencija, ispostavilo se  da je upravo od te firme nabavljano gorivo za službena vozila opštine Mladenovac. Iako je Agencija donela meru preporuke za njegovo razrešenje zbog sukoba interesa, Skupština opštine Mladenovac nije usvojila taj predlog, pa se ?oki? i dalje nalazi na ?elu ove opštine.

U vreme kada je protiv njega podneta prijava, 30. jula 2013. godine, u njegovoj imovinskoj karti nalazila se samo ku?a koju je nasledio. U novom izveštaju, dva meseca kasnije, ?oki? je prijavio da osim ku?e poseduje i firmu koja je poslovala sa opštinom, ali  i stambeno-poslovni prostor, dom za stare, pet stanova ukupne površine 503 kvadratna metra, njivu i zemljište uz zgradu što ga ?ini jednim od najbogatijih predsednika opštine u Srbiji.

(Pištaljka)

Podelite ovu stranicu!