Javni servis Vojvodine – kako dalje?

04 Nov 2008

U

U Skupštini Vojvodine održan je prvi okrugli sto “Javni servis Vojvodine – kako dalje?” u organizaciji Nezavisnog društva novinara Vojvodine, uz podršku misije OEBS-a u Srbiji i Pokrajinskog sekretarijata za informacije. Skupu su prisustvovali Maja Sedlarevi?, potpredsednica Skupštine APV, Dragan Janji?, pomo?nik za medije u Ministarstvu za kulturu, Dina Kurbatvinski Vraneševi?, direktorka RTV, Rik Tompson, medijski ekspert iz Velike Britanije, Dubravka Vali? Nedeljkovi?, direktorka Novosadske novinarske škole, Rade Veljanovski, profesor na Fakultetu politi?kih nauka u Beogradu. Moderator skupa bio je Dinko Gruhonji?, predsednik NDNV.
Maja Sedlarevi? je istakla da je preduslov uspešne transformacije RTV u Javni servis Vojvodine – izmena zakona. Pokazalo se da u praksi zakoni o informisanju i radiodifuziji ne funkcionišu najbolje i da treba da budu promenjeni, a kona?ne zamerke na ove zakone treba da daju eksperti, smatra Sedlarevi?.
Sa njom se nije složio profesor Veljanovski koji je naveo da ni jedan zakon ne funkcioniše, ve? funkcionišu ljudi na osnovu zakona. Tako?e je podsetio na principe koji definišu javni servis poput toga da on pokriva celu teritoriju za koju je namenjen, da ima programsku raznovrsnost, da se finansira iz javnih prihoda, odnosno pretplate, da teži najvišem nivou kvaliteta programa i da ima ure?iva?ku autonomiju i nezavisnost. Profesor Veljanovski je postavio pitanje šta od toga nije dobro regulisano u zakonu, osim pitanja ubiranja pretplate, gde je u nezavidnijem položaju javni sevis Vojvodine. Zakon treba to da promeni kako bi prihodi koji se ubiraju od pretplate u Pokrajini bili namenjeni za Javni servis Vojvodine.
Rik Tompson je govorio o iskustvima koje ima BBC, jedan od najuspešnijih javnih servisa u svetu. Situacija u vojvo?anskom javnom servisu je nueporediva, istakao je ovaj ekspert, dodaju?i da se, naro?ito na informativnom programu na srpskom jeziku, dosta uradilo u poslednje vreme.
Dragan Janji? je govorio o važnosti prilago?avanja medija u Srbiji evropskim standardima. Po njemu je klju?no pitanje opšteg interesa. Najavio je da radna grupa za prilago?avanje medijske regulative evropskim standardima ve? slede?e nedelje pretresa Zakon o radiodifuziji.
Direktorka Kurbatvinski Vranješevi? iznosila je brojne probleme koji optere?uju javni servis Vojvodine, od neadekvatnog prostora i iznajmljene zgrade, do nedostatka novca da se ti problemi reše.

Podelite ovu stranicu!