Javne ličnosti u Srbiji na udaru desničara

28 Mar 2014

Na spisku se nalaze pojedini poznati glumci, reditelji, pisci, univerzitetski profesori i naučnici

Desni?arska organizacija SNP Naši je na svom sajtu objavila spisak 30 javnih osoba u Srbiji koje su optužili da su “srbomrsci i izdajnici”.

Na spisku se nalaze pojedini poznati glumci, reditelji, pisci, univerzitetski profesori i nau?nici.

Tamo su se, izme?u ostalih, našli glumci Mirjana Karanovi? i Nikola Ðuri?ko, reditelj Goran Markovi?, književnik Svetislav Basara…

Samo tri dana ranije, glasnogovornik Protivteroristi?ke jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Radomir Po?u?a pozvao je putem Facebook profila navija?e Crvene zvezde, Partizana, Rada i Vojvodine da, kako je napisao, “ne troše pesnice izme?u sebe”, ve? da se udruže i pretuku “Žene u crnom”, koje su na Trgu republike u Beogradu obilježile 15 godina od zlo?ina nad albanskim civilima na Kosovu.

‘Žene u crnom’ podnijele krivi?nu prijavu

U ime nevladine organizacije “Žene u crnom”, organizacije za ljudska prava su podnijele krivi?nu prijavu protiv Radomira Po?u?e, zbog javnog poziva na lin? aktivista ove organizacije, potvrdila je za Anadoliju glavna koordinatorka “Žena u crnom” Staša Zajovi?.

Ona je navela da je Po?u?in poziv na lin? kontinuitet napada na “Žene u crnom”, kao i da ih to podsje?a na devedesete godine.

“Nama se ?ini da se obistinio naš strah, da su se na vlast vratili oni koji su devedesetih godina bili propaganda, nalogodavci ili izvršioci kriminalne politike Slobodana Miloševi?a”, rekla je Zajovi?.

Ona je istakla da se boji da je ovo po?etak obra?una s neistomišljenicima zbog toga što je, i pored svih obe?anja i verbalnih izjava o raskidanju s prošloš?u i okretanja evropskim standardima, u Srbiji ostala ista politi?ka matrica.

“Sve je to, zapravo, ona ista politi?ka matrica: progon druga?ije misle?ih, jednoumlje, homogenizacija, isklju?ivanje drugosti”, rekla je Zajovi? i dodala da je sada njihov strah ve?i.

“Sada je mnogo ve?a zabrinutost, jer dolazi sa institucionalnog nivoa. Ranije su, zadnjih 15 godina, napadi uglavnom bili sa nekakvih produženih delova vlasti i tih nekakvih nereformisanih bezbednosnih službi, raznih kleronetnonacionalisti?kih organizacija, navija?kih grupa, huligana, koji su delovali veoma sinhronizovano, ali ovo sada dolazi sa ve?eg nivoa, istakla je Zajovi?.

Krivi?no djelo

“SNP Naši i Radomir Po?u?a po?inioci su krivi?nog dela”, tvrdi profesor krivi?nog prava Božidar Banovi?, komentiraju?i objavljivanje spiska.

“U oba slu?aja jasno je da je izvršeno krivi?no delo ugrožavanje sigurnosti i da tužilac, ukoliko želi, može protiv njih da pokrene istragu”, izjavio je Banovi? Tanjugu, ocijenivši da su SNP Naši i Po?u?a po?inili klasi?no djelo ugrožavanja sigurnosti, za koje ve? postoje primjeri kažnjavanja u pravosu?u.

Komentiraju?i objavljivanje imena ljudi koje je organizacija SNP Naši ozna?ila kao “srbomrsce”, kriminolog Dobrivoje Radovanovi? je rekao da su u tom slu?aju svi zatajili, po?evši od porodice, obrazovanja, pa do tužilaštva i suda.

“Zatajili su svi. Zatajilo je celo pravosu?e, po?ev od tužilaštva pa do suda. Zatajili su i oni koji su registrovali tu organizaciju, koji su omogu?ili da postoji ta organizacija i koji sada ne mogu da na?u na?ina da ih ukinu”, naglasio je Radovanovi?.

Rekao je da su profašisti?ki stavovi koje forsira ta organizacija nešto što se moglo roditi ukoliko obrazovni sistem zataji i ukoliko porodica zataji.

Lin? politi?kih neistomišljenika

Liberalno demokratska partija i Liga socijaldemokrata Vojvodine zatražili su od nadležnih organa da odmah reagiraju povodom spiska “srbromrzaca i izdajnika”.

LDP je u saop?enju ocijenio kako država mora najoštrije reagirati protiv takvih istupa, ili ?e, u suprotnom, biti sau?esnik onima koji u Srbiji u 21. vijeku pozivaju na lin? politi?kih neistomišljenika.

Liberali su podsjetili da to nije prvi spisak koji pravi i objavljuje SNP Naši i njima sli?ne organizacije, a iz LDP-a tvrde i kako je ?injenica da se takvo djelovanje ponavlja dokaz nesposobnosti institucija da se s njima obra?unaju.

“Nespremnost najviših državnih funkcionera, policije i pravosu?a da javno osude postupke ovakvih profašisti?kih udruženja, da ih zabrane i njihove ?lanove privedu pravdi je za njih ohrabruju?a, a za ljude koji žive u Srbiji izuzetno opasna”, tvrde u LDP-u i traže da se spisak ukloni sa interneta.

LSV je u saop?enju naveo kako o?ekuje da MUP i nadležne službe hitno obavijeste javnost kada ?e i koje mjere biti kona?no preduzete protiv SNP Naši.

Ugrožavanje ustavnog poretka

“Šta konkretno MUP, tužilaštvo i svi ostali nadležni državni organi i institucije po ovom pitanju misle da u?ine povodom najnovijieg spiska ”srbomrzaca”? Da li je mogu?e da nekome još nije jasno da je to spisak ljudi na ?iji lin? poziva ova skupina ?iji rad Ustavni sud nije zabranio?”, upitali su iz LSV-a.

Komesarka za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petruši? i organizacije civilnog društva najoštrije su osudili objavljivanje.

Komesarka je zatražila hitnu reakciju nadležnih organa i, u saop?enju dostavljenom medijima, ocijenila kako je skandalozno da se u Srbiji i dalje pojavljuju takvi spiskovi.

“Otvorenim pretnjama, pozivima na nasilje i govoru mržnje treba hitno i odlu?no stati na put. Država je dužna da zaštiti slobodu i osnovna ljudska prava svakog pojedinca i spre?i ugrožavanje samih temelja ustavnog poretka”, istakla je Petruši?.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!