Japan postaje društvo staraca

21 Sep 2015

Samo u jednom distriktu u Tokiju 58 osoba je ove godine navršilo 100 godina života

Japanska populacija rapidno stari. Predvi?a se da ?e u narednih 20 godina osobe starije od 75 godina ?initi 30 posto ukupnog broja stanovništva. Takav trend ima snažan utjecaj na japansko društvo u cjelini, naro?ito ekonomiju.

Stogodišnjakinja Kiyo Noguchi u svom domu u tokijskom predgra?u prima posebnu delegaciju i ?estitku od gradona?elnika njenog distrikta. Ona zna formulu za dugovje?nost.

“Uvijek budite veseli. Od trenutka kad ustanem, stalno sam zauzeta i ne mogu sjediti mirno”, kaže ona.

Poput svakog gra?anina koji navrši 100 godina života, ona dobija srebrnu šolju za sake. Zbog rastu?eg broja njenih vršnjaka, japanska Vlada razmišlja o uvo?enju jeftinijih metala za izradu šoljica. Samo u tom distriktu 58 osoba je ove godine navršilo 100 godina života.

Više starijih nego delikvenata

“Naši timovi brinu o njihovom zdravlju i prate kre?u li se dovoljno i u?estvuju li u zajedni?kim aktivnostima, za šta osiguravamo transport i prostorije”, kaže Tadao Obana iz doma za njegu starijih osoba.

Bilo da je rije? o nedostatku smještaja u domovima za njegu ili statistici, prema kojoj je prvi put broj starijih prestupnika premašio broj maloljetnih delinkvenata, kao da svaki novi dan Japanu donosi preokret u rješavanju problema s populacijom koja sve više stari.

Noguchi ne mora brinuti o tome, ali budu?i stogodišnjaci morat ?e se zadovoljiti manje vrijednim poklonom.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!